Berichten over Pesticiden

 1. Verlenging beslistermijn door Ctgb op bezwaarschrift

  PAN Europe

  Op 22 februari 2022 heeft PAN-Netherland samen met oa de Parkinson Vereniging een bezwaarschrift ingediend tegen verlengde toelating van 10 glyfosaat-houdende middelen.

  Toon volledig bericht

 2. Parkinson Vereniging praat mee op Europees niveau

  Op 31 maart 2022 vond er een persconferentie plaats in Brussel (online) van de Microbial Plant Protection Products werkgroep. De Parkinson Vereniging was erbij in de persoon van Jobien Wind. Zij is beleidsmedewerker op het dossier parkinson en pesticiden. Doel van de persconferentie was  om de Europese Unie aan te sporen tot een snellere en goedkopere markttoetreding van veilige en effectieve biologische bestrijdingsmiddelen.

  Toon volledig bericht

 3. Wat gebeurt er in Europa?

  Graag geven we een update over wat er op Europees niveau gaande is op het gebied van parkinson en pesticiden.

  Toon volledig bericht

 4. Pesticiden en Nederland

  Zoals eerder gemeld hebben we met een 10-tal organisaties bezwaar gemaakt tegen de verlenging van 11 glyfosaat-houdende middelen en mede-ondertekend. Ondertussen hebben we toestemming gegeven aan PAN (pesticide Action Netwerk Nederland) om namens ons te spreken in het juridische vervolg. Voorlopig betekent dat een aantal weken uitstel van de verlenging van oa. Roundup, de meest bekende en gebruikte mix met glyfosaat erin. En een hoorzitting.

  Toon volledig bericht

 5. Parkinson Vereniging dient bezwaarschrift in tegen verlengde toelating van tien glyfosaathoudende middelen

  De Parkinson Vereniging heeft het “bezwaarschrift verlenging toelating tien glyfosaathoudende middelen” mede ondertekend met het Pesticide Action Netwerk Nederland (PAN), Tegengif en Meten=Weten. Terwijl er een hele grote procedure loopt over de giftige werking van Glyfosaat (werkzaambestandmiddel) in diverse pesticiden formuleringen, wordt er ondertussen een 10-tal glyfosaathoudende middelen verlengd voor bijna 2 jaar.

  Toon volledig bericht

 6. Ineffectiviteit van persoonlijke beschermingsmiddelen

  In dit artikel van De Groene Amsterdammer wordt blootgelegd hoe slecht de beschermingsmiddelen bij het gebruik van pesticiden zijn. En het verhaal eromheen. Er komt een aantal mensen met de ziekte van Parkinson aan het woord, die via ons meldpunt Parkinson en Pesticiden zich hadden aangemeld. Een leerzaam artikel!

  Toon volledig bericht

 7. Meer ambitie nodig voor Nationaal Actieplan duurzaam gebruik Pesticiden (NAP)

  Het Nationaal Actieplan duurzaam gebruik Pesticiden (NAP) kan en moet veel ambitieuzer meent de Parkinson Vereniging. Samen met 10 andere niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) geeft de vereniging input  aan de ministers van LNV en I en W hierover. 

  Toon volledig bericht

 8. Parkinson Vereniging stuurt wederom brief aan minister Schouten

  De Parkinson Vereniging heeft nogmaals een brief naar minister Schouten gestuurd. De reden hiervoor is dat er nog geen antwoord is op onze vragen over het Ctgb en de procedure van hernieuwde toelating glyfosaat. 

  Toon volledig bericht

 9. Vanavond in EenVandaag op NPO1: parkinson en pesticiden, aangescherpte eisen nodig voor beoordeling gewasbeschermingsmiddelen

  Op donderdag 18 november besteedde het televisieprogramma EenVandaag aandacht aan de uitslag van het onderzoeksrapport van het RIVM, aangaande de eisen voor beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. Aan het woord is onder andere Jobien Wind, beleidsmedewerker van de Parkinson Vereniging.

  Toon volledig bericht

 10. Meten = Weten vraagt handhavingsverzoek

  Meten=weten, een Drents burgerinitiatief, heeft al in februari 2020 samen met de Parkinson Vereniging gesproken bij de Gezondheidsraad over pesticiden en omwonenden. 

  Toon volledig bericht

Terug naar boven