Berichten over medicijnen

 1. Parkinson Vereniging in overleg met CBG

  Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) organiseert ieder kwartaal een overleg met patiëntenorganisaties. Deze bijeenkomsten staan in het teken van uitwisseling van informatie over en weer op het gebied van geneesmiddelen. 

  Toon volledig bericht

 2. Anticholinergica

  Naast dopamine zijn er nog andere stoffen die in de hersenen een rol spelen bij het soepel laten verlopen van de bewegingen. Een daarvan heet acetylcholine. 

  Toon volledig bericht

 3. Amantadine

  Dit medicijn werkt vooral indirect via een remmend effect op een andere receptor in de hersenen, die ook bij het bewegen een rol speelt: de glutamaat-receptor. Ook heeft het medicijn effect op de dopamine-receptor. 

  Toon volledig bericht

 4. Medicijnen die iemand met parkinson niet mag gebruiken

  Bepaalde medicijnen gaan niet goed samen met parkinsonmedicijnen. Bij de volgende medicijnen moet vooraf overleg met de arts of apotheker plaatsvinden:

  Toon volledig bericht

 5. Medicijnen die ook bij andere ziekten worden gebruikt

  Mensen met parkinson kunnen een depressie krijgen. Antidepressiva kunnen dan nuttig zijn. Grote voorzichtigheid is geboden bij de combinatie van rasagiline of selegiline en een zogenaamde SSRI, zoals fluoxetine, fluvozamine, excitalopram, paroxetine en sertraline of met de TCA’s clomipramine en imipramine of uit de categorie overige, duloxetine of venlafaxine. In combinatie met MAO-B-remmers is het gebruik van een antidepressivum gevaarlijk en dus af te raden.

  Toon volledig bericht

 6. Mao-b-remmers

  Het effect van levodopa-medicijnen wordt na een aantal jaren minder sterk, waardoor klachten terugkeren. Monoamine-oxidase remmers (MAO-B-REMMERS) kunnen ervoor zorgen dat de dopamine in de hersenen minder snel wordt afgebroken. De werking van levodopa wordt hierdoor versterkt waardoor de Parkinsonklachten weer minder erg worden. Het heeft echter een beperkte werking en relatief veel bijwerkingen zoals slapeloosheid, wanen en lage bloeddruk.

  Toon volledig bericht

 7. Dopamine-agonisten

  Deze medicijnen bootsen de werking van dopamine na, doordat ze direct op de dopamine-receptor hun werking uitoefenen.  Soms start de behandeling met deze medicijnen, en soms worden ze toegevoegd aan de behandeling met levodopa. In dat geval kan de dosis levodopa lager blijven, waardoor de kans op bijwerkingen minder groot is.

  Toon volledig bericht

 8. Levodopa met een COMT-remmer

  Het combinatiepreparaat Stalevo bevat naast levodopa en carbidopa, ook de catechol-O-methyltransferase (COMT) remmer entacapon. COMT is een enzym dat levodopa afbreekt. Een COMT-remmer is een stof die dit proces tegengaat en dus de omzetting van levodopa in het bloed remt, waardoor er meer in de hersenen terechtkomt. Het heeft een beperkt effect, maar maakt de werking van levodopa iets sterker en langer.

  Toon volledig bericht

 9. Levodopa

  Levodopa kan, in tegenstelling tot pure dopamine, de bloed-hersenbarriere passeren. In de hersenen wordt het omgezet in dopamine, zodat het tekort aan dopamine wordt aangevuld. Voor het omzetten van de levodopa in dopamine zorgt een lichaamseigen enzym: decarboxylase.

  Toon volledig bericht

 10. Medicijnprijzen

  Apotheekmedewerkers krijgen veel vragen over de prijs en vergoeding van medicijnen.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven