Berichten over medicijnen

 1. Nieuwsbericht Selegiline update

  Selegiline HCl tablet 5 mg tekort, alternatief beschikbaar: Z-index nummer 16980417.
  Er is nu een oplossing beschikbaar! Elke apotheek kan sinds 26 maart 2021 een doorgeleverde bereiding bestellen. Alle apotheken in Nederland kunnen dit. Als uw apotheek of neuroloog dit niet weet, geef ze vooral het Z-indexnummer 16980417 door. (30 tabletten per verpakking)

  Toon volledig bericht

 2. Lijst ‘Wisselen ongewenst’ overhandigd aan VWS

  Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft een lijst opgesteld van medicijnen waarbij wisselen, in het belang van de patiënt, niet wenselijk is. Het gaat hierbij om medicijnen waarbij een verkeerde inname leidt tot ernstige problemen.

  Toon volledig bericht

 3. Medicijn in het kort: in één oogopslag inzicht in je medicijn

  Alles wat je móet weten over je medicijn, op één A4, in begrijpelijke taal: dat is ‘Medicijn in het kort’. Nederlandse Medicijnautoriteit CBG en apothekersorganisatie KNMP willen hiermee zorgen dat medicijngebruikers nog beter begrijpen wat ze van hun medicijn kunnen verwachten. En daarom lanceren zij deze nieuwe korte vorm van medicijninformatie op de dag van de therapietrouw.

  Toon volledig bericht

 4. Problemen rondom Levodopa/Carbidopa RT

  We hebben diverse meldingen gekregen over problemen rondom Levodopa/Carbidopa RT. 

  Toon volledig bericht

 5. Selegiline HCl Sandoz 5 mg niet meer leverbaar (laatste update 10 november 2020)

  Update 10 november 2020:

  Naar aanleiding van de mail over de leveringsproblemen aan het CBG, heeft het CBG contact opgenomen met Sandoz over deze situatie. Sandoz bevestigt dat Selegiline Sandoz niet meer wordt geproduceerd en dus niet meer geleverd zal worden. Door een fout is dit per abuis niet door Sandoz gemeld aan CBG en IGJ. Dit zal Sandoz zo spoedig mogelijk alsnog doen.

  Het CBG zal met deze melding bepalen wat de impact is van het uit de handel halen van dit product en, indien noodzakelijk geacht, binnen de mogelijkheden bepalen of er acties nodig zijn om het product beschikbaar te houden voor patiënten. Hier gaan naar verwachting wel weer enkele weken overheen.

  Toon volledig bericht

 6. Belangrijk bericht voor mensen met Parkinson of parkinsonisme die momenteel het geneesmiddel clozapine gebruiken

  Sommige mensen met de ziekte van Parkinson of een vorm van parkinsonisme gebruiken het geneesmiddel clozapine. Dit is een zogenaamd atypisch neurolepticum, dat gebruikt wordt om hallucinaties (het zien of horen van dingen die er niet echt zijn) en soms ook psychosen (waangedachten of verkeerde denkbeelden over een situatie) te onderdrukken of de ernst ervan te verminderen.

  Toon volledig bericht

 7. Parkinson Vereniging in overleg met CBG

  Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) organiseert ieder kwartaal een overleg met patiëntenorganisaties. Deze bijeenkomsten staan in het teken van uitwisseling van informatie over en weer op het gebied van geneesmiddelen. 

  Toon volledig bericht

 8. Medicijnen die iemand met parkinson niet mag gebruiken

  Bepaalde medicijnen gaan niet goed samen met parkinsonmedicijnen. Bij de volgende medicijnen moet vooraf overleg met de arts of apotheker plaatsvinden:

  Toon volledig bericht

 9. Medicijnprijzen

  Apotheekmedewerkers krijgen veel vragen over de prijs en vergoeding van medicijnen.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven