Berichten over nieuws

 1. Parkinsonpatiënt beter geholpen met gespecialiseerde fysiotherapie

  Aanpak ParkinsonNet: minder complicaties én kostenbesparend

  Gespecialiseerde ParkinsonNet fysiotherapie leidt tot betere zorg tegen minder kosten. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van zorgverzekeraar CZ en het Radboudumc waar, bij meer dan vierduizend parkinsonpatiënten, gekeken is naar hun declaraties gedurende drie jaar. De gespecialiseerde fysiotherapeuten hoefden minder behandelingen te geven, terwijl de patiënten minder complicaties kregen. Ook waren de zorgkosten aanmerkelijk lager. De resultaten van het onderzoek verschijnen op 13 december in The Lancet Neurology.

  Toon volledig bericht

 2. Digitale vragenlijst rijgeschiktheids verklaring

  'Sinds begin dit jaar is de vragenlijst voor het rijbewijs A, B, BE en T gewijzigd en vanaf mei vervangen we ook de digitale vragenlijst van de Gezondheidsverklaring voor de 75+-er die zijn of haar rijbewijs wil verlengen op mijncbr.nl', aldus het CBR. 'We vragen gerichter uit, zodat het CBR beter kan beoordelen of u rijgeschikt bent of niet. Na feedback op de gewijzigde vragenlijst in januari, hebben we bovendien enkele vragen aangepast. In de bijlage vindt u beide nieuwe vragenlijsten met toelichtende teksten ter informatie.'

  Toon volledig bericht

 3. Radboudumc gestart met diepe hersenstimulatieoperatie voor de ziekte van Parkinson

  Onlangs voerde een multidisciplinair team van specialisten van het Radboudumc en het Maastricht UMC+ met succes de eerste diepe hersenstimulatieoperatie (Deep Brain Stimulation of DBS) uit in het Radboudumc in Nijmegen. Beide ziekenhuizen zijn blij voor patiënten dat zij deze ingreep kunnen aanbieden. Hiermee leveren zij ook een bijdrage aan het terugdringen van wachtlijsten voor deze hersenoperaties.

  Toon volledig bericht

 4. Verpakking van Sinemet wordt nader bekeken

  UPDATE 26-04-2018

  MSD heeft laten weten dat er wordt gewerkt aan een nieuw voorstel voor verbetering van de verpakking van Sinemet, naar aanleiding van de geïnventariseerde klachten. Het proces van een verpakkingswijziging als deze kost wel enige tijd, gezien de voorgeschreven procedures die hiervoor gelden. De Parkinson Vereniging volgt de ontwikkelingen nauwgezet en zal u op de hoogte stellen wanneer er nieuws te melden is.

  De oude verpakking heeft plaatsgemaakt voor doordrukstrips. 

  Toon volledig bericht

 5. Hersenstichting kent 600.000 euro toe aan Parkinson onderzoeken

  11 april Wereld Parkinson Dag, minidoc over Parkinson patiënt Janet

  Den Haag, 9 april – De Hersenstichting kent € 599.739 toe aan twee nieuwe onderzoeken die betrekking hebben op de ziekte van Parkinson. Beide onderzoeken zijn van het VUmc Amsterdam. De onderzoeken hebben gemeen dat ze binnen vijf jaar in de kliniek toegepast kunnen worden. De Parkinson Vereniging subsidieerde beide onderzoeken in de eerste fase.

  Toon volledig bericht

 6. Wachtlijsten DBS aan de orde in Tweede Kamer

  In het wekelijkse Vragenuur in de Tweede Kamer hebben de Kamerleden Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Aukje de Vries (VVD) vragen gesteld over de lange wachtlijsten voor een Deep Brain Stimulation (DBS-operatie). De aanleiding hiervoor was een uitgebreid artikel hierover, dat afgelopen weekend verscheen in de Telegraaf.

  Toon volledig bericht

 7. Onderzoek naar route van eerste klacht tot aan diagnose en het traject van langdurige zorg daarna

  Op donderdag 15 juni heeft Annette Plouvier haar proefschrift ‘Parkinson’s disease in primary case, a joint journey of patients and general practitioners’ verdedigd.

  Toon volledig bericht

 8. Eerste artikel van het ‘Routeonderzoek’ gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift

  Eind 2013 is het ‘Routeonderzoek’ van de Parkinson Vereniging gestart: een onderzoek waarin gekeken wordt naar de ervaringen van leden met betrekking tot ‘de route’ van eerste klacht(en) tot de diagnose. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc (o.a. Drs. Annette Plouvier, onderzoeker en Em. hoogleraar Toine Lagro-Janssen).

  Toon volledig bericht

Terug naar boven