Berichten over onderzoek: PV betaalt mee - pagina 6

 1. Vroeg gebruik parkinsonmedicijn ook veilig op lange termijn

  Het klassieke medicijn levodopa dat klachten vermindert bij Parkinson kan zonder probleem bij de eerste symptomen van de ziekte worden gebruikt. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor de patiënt op de lange termijn. Een bijna zeven jaar durend onderzoek onder leiding van Amsterdam UMC heeft aangetoond dat artsen niet terughoudend hoeven te zijn bij het voorschrijven van het middel. Een publicatie hierover verschijnt vandaag in de New England Journal of Medicine.

  Toon volledig bericht

 2. Mondgezondheid bij mensen met de ziekte van Parkinson

  Een aspect waaraan de laatste tijd gelukkig steeds meer aandacht aan wordt besteed, is de zorg voor de mond van mensen met de ziekte van Parkinson. Verminderde handvaardigheid bij het tandenpoetsen, verandering van eetpatroon of moeite met het bezoeken van een tandarts of mondhygiënist zijn voorbeelden van oorzaken die kunnen leiden tot achteruitgang van de gezondheid van de mond. Tot voor kort waren wel enkele kleinschalige onderzoeken naar de mondgezondheid van mensen met de ziekte van Parkinson verricht, maar een goed overzicht van het totaalbeeld was niet voorhanden.

  Toon volledig bericht

 3. ParkSpectief: Een kwalitatieve studie naar de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van de mens met parkinson

  Door: Sonja Rutten

  De ziekte van Parkinson (ZvP) wordt over het algemeen vanuit het medisch model benaderd, waarmee het gesprek tussen de mens met parkinson en de (para)medische professional vaak beperkt wordt tot het bespreken van symptomen en behandeleffecten. Uit gesprekken met mensen met parkinson blijkt echter dat de subjectieve beleving van de ZvP een heel scala aan lichamelijke, emotionele, sociale en maatschappelijke factoren omvat, die niet geheel tot recht komen binnen dit medische model.

  Toon volledig bericht

 4. De patiënt aan zet

  Voor mensen met een chronische ziekte, zoals de ziekte van Parkinson, is het belangrijk om mee te kunnen beslissen over hun behandeling. Dit klinkt eenvoudig, maar is het niet altijd. Het is hiervoor namelijk nodig dat u, als patiënt, aangeeft wat u belangrijk vindt. De huisarts, die uw situatie kent, kan u hierbij helpen.

  Toon volledig bericht

 5. Welke hersengebieden produceren posturele tremor bij de ziekte van Parkinson?

  In 1817 publiceerde James Parkinson de eerste uitgebreide beschrijving van de ziekte van Parkinson in ‘’An Essay on the Shaking Palsy’’. Hoewel de ziekte van Parkinson wordt gekenmerkt door veel symptomen, heeft James Parkinson ervoor gekozen om het ‘shaken’ of trillen in de titel op te nemen. 

  Toon volledig bericht

 6. Verslag onderzoeksproject Chicago

  De afdelingen Neurologie en Neurochirurgie van Rush University Medical Center in Chicago gezien als een van de besten in de Verenigde Staten. Het Movement Disorders team (bewegingsstoornissen) van Rush is een van de grootste en meest ervaren in zijn soort, dat onder andere gespecialiseerd is in de ziekte van Parkinson. Binnen deze sectie heeft het Deep Brain Stimulation (DBS) team, met neuroloog Leo Verhagen Metman en neurochirurg Sepehr Sani, vele jaren ervaring met DBS operaties om symptomen gerelateerd aan de ziekte van Parkinson te behandelen. Sinds enkele jaren heeft het DBS team van het Amsterdam UMC een samenwerkingsverband opgebouwd met DBS team van Rush op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

  Toon volledig bericht

 7. Extrastriatale 123I-FP-CIT binding bij de ziekte van Parkinson, dementie met Lewy lichaampjes en aanverwante ziekten

  Auteur: Merijn Joling

  Ziekten als de ziekte van Parkinson (ZvP), dementie met Lewy lichaampjes (DLB), multisysteem atrofie (MSA) en progressieve supranucleaire paralyse (PSP) worden allen gekenmerkt door een aantal symptomen: langzaam bewegen (bradykinesie), stijfheid (rigiditeit), trillen van een of meerdere ledematen (tremor) en het soms moeilijk rechtop blijven staan (posturele instabiliteit). Deze symptomen worden samen ook wel motorsymptomen genoemd en een combinatie van bradykinesie met een of meer van de andere symptomen heet parkinsonisme. De ziekten met deze symptomen worden aangeduid als parkinsonismen.

  Toon volledig bericht

 8. De lange termijn N-STAPS resultaten: Welke hersenkern werkt beter?

  Auteurs: Vincent Odekerken en Rob de Bie

  Diepe hersenstimulatie bij de ziekte van Parkinson wordt al jaren succesvol toegepast om klachten te verminderen. Door de Nederlandse diepe hersenstimulatie centra is gezamenlijk het N-STAPS onderzoek uitgevoerd. In het onderzoek zijn twee hersengebieden voor diepe hersenstimulatie met elkaar vergeleken. 

  Toon volledig bericht

 9. Verslag proefschrift ‘The rise and fall of mesodiencephalic dopaminergic neurons’

  In het volwassen brein kunnen we in het dopamine systeem twee verschillende groepen onderscheiden: de substantia nigra (SN) en het ventrale tegmentale gebied (VTA). Het belangrijkste verschil tussen deze gebieden openbaart zich tijdens de ziekte van Parkinson (PD). 

  Toon volledig bericht

 10. Verslag proefschrift ‘The developmental road of a dopamine neuron: In search of novel factors in mdDA neuronal development’

  De groep dopamine neuronen, gelokaliseerd in het middenbrein, is betrokken bij motivatie-, belonings-, en bewegingssystemen in het brein. Deze groep neuronen kan worden onderverdeeld in verschillende subgroepen, welke worden gekarakteriseerd door de expressie van subgroepspecifieke genen.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven