Berichten over onderzoeksagenda: paramedisch patiëntenparticipatie

 1. Parkinson Magazine: Vroeger diagnosticeren van een parkinsonisme

  Niet iedereen weet dat de ziekte van Parkinson de meest voorkomende vorm van parkinsonisme is. ‘Parkinsonismen’ is de overkoepelende naam voor een aantal aandoeningen met vergelijkbare symptomen. De ziekte van Parkinson is de meest voorkomende hiervan. De overige zeldzame aandoeningen die hieronder vallen zijn PSP, MSA, CBS, vasculair parkinsonisme en vasculaire dementie. Deze worden ook wel atypische parkinsonismen genoemd. Deze laatstgenoemde aandoeningen reageren niet of minder goed op behandeling dan de ziekte van Parkinson. Hierdoor kan het gebeuren dat iemand in eerste instantie de diagnose ziekte van Parkinson wordt toegezegd, maar later wordt bijgesteld naar een diagnose parkinsonisme wanneer de behandeling niet aanslaat.

  Toon volledig bericht

 2. Parkinson Magazine: Vrouw en parkinson

  Een van de vier door de Parkinson Vereniging en ParkinsonNL gehonoreerde onderzoeksvoorstellen voor het jaar 2021/2122 betreft het project ‘Vrouw en Parkinson’. Vorig jaar werd er door de initiatiefnemers al een soortgelijk voorstel ingediend, maar dat werd destijds niet geselecteerd omdat het onderzoek zich op een (te) kleine doelgroep richtte: zwangere vrouwen met parkinson.

  Toon volledig bericht

 3. Hoogtesimulatie als basis voor behandeling van parkinson: het TALISMAN-project

  Tijdens het rijden over een bergpas in Oostenrijk bemerk je minder tremor. Aangekomen in de Pyreneeën gaat het lopen een stuk gemakkelijker en na het verlaten van het vliegtuig in Bhutan, in het Himalaya-gebergte, worden alle symptomen even beter. Het zijn wonderlijke anekdotes van mensen met parkinson die in de bergen een tijdelijke verbetering van hun klachten ervaren. 

  Toon volledig bericht

 4. Een atlas van de subcortex voor diepe hersenstimulatie

  De subcortex is een gebied diep in de hersenen. Onderdeel hiervan is de “zwarte kern” (substantia nigra), waarvan de beschadiging kenmerkend is voor de ziekte van Parkinson. Diepe hersenstimulatie gebeurt door het plaatsen van elektroden in de daarnaast gelegen subthalame kern.

  Toon volledig bericht

 5. De Propark-studie: een jaaroverzicht

  Via Parkinson Magazine en presentaties op Wereld Parkinson Dag en de Algemene Ledenvergadering van 2019 heeft u er misschien al van gehoord: het Propark-project.

  Toon volledig bericht

 6. De richtlijn Ziekte van Parkinson is herzien

  Nieuwe wetenschappelijke inzichten en andere vragen uit de praktijk maakten dat de bestaande richtlijn Parkinson aan een herziening toe was. De richtlijn is modulair gemaakt en beantwoordt de meest urgente vragen vanuit de klinische praktijk.

  Toon volledig bericht

 7. Het resultaat van het project psychosociale zorg voor parkinson op de kaart

  In het project 'Psychosociale zorg voor parkinson op de kaart' werkte ParkinsonNet samen met de Parkinson Vereniging aan het verbeteren van psychosociale zorg voor mensen met parkinson, parkinsonismen en hun naasten.

  Toon volledig bericht

 8. INfusie VErsus STimulatie (INVEST) –studie

  Sinds 2014 loopt, onder leiding van Dr. Joke Dijk van Amsterdam UMC locatie AMC de INVEST-studie: een onderzoek waarbij behandeling met continue levodopa infusie (Duodopa) en diepe hersenstimulatie (DBS) voor mensen met gevorderde parkinson met elkaar worden vergeleken.

  Toon volledig bericht

 9. Parkinsonzorgverleners leren nog beter samen te werken

  ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd en opgeleid zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met parkinson. Meer dan 3.200 zorgverleners (onder andere fysio- en oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Samenwerking, kennisdeling en expertise staat voorop in de netwerken. Daarom ontmoeten ParkinsonNet-zorgverleners elkaar onder meer tijdens speciale regiobijeenkomsten.

  Toon volledig bericht

 10. ParkinsonInzicht stopt

  ParkinsonInzicht, een kwaliteitsregistratie met als doel het verbeteren van zorg voor mensen met parkinson, stopt definitief. Deze kwaliteitsregistratie is een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), ParkinsonNet en de Parkinson Vereniging.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven