Berichten over onderzoeksagenda: paramedisch patiëntenparticipatie

 1. Een atlas van de subcortex voor diepe hersenstimulatie

  De subcortex is een gebied diep in de hersenen. Onderdeel hiervan is de “zwarte kern” (substantia nigra), waarvan de beschadiging kenmerkend is voor de ziekte van Parkinson. Diepe hersenstimulatie gebeurt door het plaatsen van elektroden in de daarnaast gelegen subthalame kern.

  Toon volledig bericht

 2. De Propark-studie: een jaaroverzicht

  Via Parkinson Magazine en presentaties op Wereld Parkinson Dag en de Algemene Ledenvergadering van 2019 heeft u er misschien al van gehoord: het Propark-project.

  Toon volledig bericht

 3. De richtlijn Ziekte van Parkinson is herzien

  Nieuwe wetenschappelijke inzichten en andere vragen uit de praktijk maakten dat de bestaande richtlijn Parkinson aan een herziening toe was. De richtlijn is modulair gemaakt en beantwoordt de meest urgente vragen vanuit de klinische praktijk.

  Toon volledig bericht

 4. Het resultaat van het project psychosociale zorg voor parkinson op de kaart

  In het project 'Psychosociale zorg voor parkinson op de kaart' werkte ParkinsonNet samen met de Parkinson Vereniging aan het verbeteren van psychosociale zorg voor mensen met parkinson, parkinsonismen en hun naasten.

  Toon volledig bericht

 5. De Kwaliteitsstandaard Atypische Parkinsonismen is gereed!

  De afgelopen jaren heeft de Parkinson Vereniging, onder projectleiding van de Vereniging voor Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) voor zeldzame en genetische aandoeningen, gewerkt aan de totstandkoming van de Kwaliteitsstandaard Atypische Parkinsonismen. Hieraan werkten vertegenwoordigers mee van alle beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met atypische parkinsonismen.

  Toon volledig bericht

 6. INfusie VErsus STimulatie (INVEST) –studie

  Sinds 2014 loopt, onder leiding van Dr. Joke Dijk van Amsterdam UMC locatie AMC de INVEST-studie: een onderzoek waarbij behandeling met continue levodopa infusie (Duodopa) en diepe hersenstimulatie (DBS) voor mensen met gevorderde parkinson met elkaar worden vergeleken.

  Toon volledig bericht

 7. Parkinsonzorgverleners leren nog beter samen te werken

  ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd en opgeleid zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met parkinson. Meer dan 3.200 zorgverleners (onder andere fysio- en oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Samenwerking, kennisdeling en expertise staat voorop in de netwerken. Daarom ontmoeten ParkinsonNet-zorgverleners elkaar onder meer tijdens speciale regiobijeenkomsten.

  Toon volledig bericht

 8. ParkinsonInzicht stopt

  ParkinsonInzicht, een kwaliteitsregistratie met als doel het verbeteren van zorg voor mensen met parkinson, stopt definitief. Deze kwaliteitsregistratie is een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), ParkinsonNet en de Parkinson Vereniging.

  Toon volledig bericht

 9. Parkinson Op Maat: een onderzoek naar persoonsgerichte zorg.

  Update 1-12-2020: Door het coronavirus heeft de Parkinson Op Maat-studie dit jaar helaas een aantal maanden stilgelegen. Hierdoor hebben de onderzoekers het oorspronkelijke onderzoeksplan moeten aanpassen. Lees hier de volledige update.

  Toon volledig bericht

 10. Eindrapportage resultaten studie ‘Pharmacokinetic evaluation of a pulmonary administered levodopa dry powder formulation in Parkinson’s disease’ 

  Opname van levodopa in het bloed van een via de mond ingenomen levodopa tablet verloopt relatief langzaam en met grote variatie binnen en tussen personen, waardoor het enige tijd kan duren voordat de levodopa gaat werken. Het zou fijn zijn wanneer levodopa snel werkt bij mensen die zich door een lage levodopa spiegel tijdelijk niet zo lekker voelen, zodat zij zich sneller beter gaan voelen.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven