Doe een gift

Om mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme nu én in de toekomst goed te kunnen helpen, heeft de Parkinson Vereniging uw steun hard nodig. U helpt de vereniging door het doen van een gift, het organiseren van een actie of het opnemen van de vereniging in uw testament.

Ik wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met parkinson. Voor onderzoek is veel geld nodig. De Parkinson Vereniging subsidieert wetenschappelijk onderzoek.
Prof. dr. J.J. van Hilten - neuroloog Leids Universitair Medisch Centrum en hoogleraar bewegingsstoornissen in de neurologie

Wilt u een gift doen?

Geef direct met iDEAL

Schenkingen kunt u ook overmaken naar rekeningnummer:  

NL31 INGB 0003 7877 00 
t.n.v. Parkinson Vereniging te Bunnik o.v.v. 'Gift' en uw naam en adres.

Voor giften vanuit het buitenland:
BIC: INGB NL2A

ANBI-status

De Parkinson Vereniging is een door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als erkend goed doel hoeft de vereniging geen belasting te betalen over de ontvangen schenkingen en nalatenschappen.

Terug naar boven