Over Digitale Algemene Ledenvergadering (ALV)

Digitale Algemene Ledenvergadering (ALV)

10.00 uur: Opening door de voorzitter, de heer Jan Lantink

10.05 - 10.30 uur: Presentatie door senior neurowetenschapper Dr. W.D.J. van de Berg.
De Parkinson Vereniging maakte in 2020 onderzoek mogelijk naar schadelijke vormen van het eiwit alfa-synucleïne door een subsidiebedrag van €120.000,- toe te kennen aan het onderzoek van Dr. W.D.J. van de Berg.  Met deze fundamentele studie willen we bijdragen aan het vergroten van de kennis omtrent het eiwit alfa-synucleïne, hetgeen een centrale rol speelt in de ziekteprocessen bij parkinson.

10.30 - 11.30 uur: deel 1 van de vergadering

 • Agenda, mededelingen en ingekomen stukken
 • Uitreiking Mies Rijksenprijs
 • Notulen Algemene Ledenvergaderingen 14 november 2020 en 13 maart 2021  
 • Jaarverslag & jaarrekening 2020
 • Decharge bestuur

11.30 - 11:45 uur: Korte pauze

11.45 - 13.00 uur:  deel 2 van de vergadering

 • Update Parkinson Alliantie Nederland
 • Stand van zaken Parkinson Vereniging
 • Bureau & activiteiten in coronatijd
 • Samenstelling bestuur
 • Aftredend en herkiesbaar is de heer J. Lantink - voorzitter
 • Rondvraag
 • Sluiting

13.00 uur: Einde vergadering

Vergaderstukken:

Agenda 29 mei 2021

Concept verslag ALV 14 november 2020

Concept verslag extra ALV 13 maart 2021

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Digitale toegang voor 1 persoon Gratis
Digitale toegang voor 2 personen Gratis
Terug naar boven