Over Wereld Parkinson Dag Symposium

Wereld Parkinson Dag Symposium

Dagthema: De buik vol van parkinson?

U kent het waarschijnlijk wel, een rommelend gevoel in je darmen, obstipatie of juist diarree. Steeds meer onderzoek doet vermoeden dat dit geen toeval is, en dat problemen in de darmen kunnen leiden tot problemen in de hersenen.

De rol van de darmen

Onlangs zijn er nieuwe aanwijzingen gevonden voor de theorie dat de oorsprong van de ziekte van Parkinson is te vinden in het darmstelsel en dat de ziekte zich via de nervus vagus naar de hersenen verspreidt. De rol die de darmen mogelijk kunnen hebben bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson worden tijdens de presentatie van Professor dr. Bob van Hilten (LUMC, voorzitter Parkinson Adviesraad) in het ochtendprogramma verder uitgediept. De titel van zijn presentatie:  'Parkinson door je darmen; kan dat?'

Mentale kwetsbaarheid

Ook in de middag zoomen we in op het thema: De buik vol van Parkinson? Heeft u ook wel eens letterlijk de buik vol van parkinson? We gaan het hebben over mentale kwetsbaarheid. 

Als je vermogen om zelf tot actie over te gaan en dingen tot stand te brengen, drastisch minder wordt, kom je als mens anders in de wereld te staan. Je wordt behoedzamer met het plannen of toezeggen van activiteiten omdat je gewoonweg niet kunt garanderen óf en wanneer je iets tot een goed einde zult brengen. Het ontstaan van een on en off-bestaan in combinatie met een grote gevoeligheid voor spanning maakt dat je nog minder kunt vertrouwen op je vaardigheden.

Ervaringsdeskundigen

In drie voordrachten door mensen die zelf parkinson hebben of als partner sterk betrokken zijn, wordt ingegaan op de vraag waarom de ziekte niet alleen lichamelijk maar ook mentaal meer kwetsbaar maakt en wat mogelijke antwoorden zijn.

De voordrachten worden ingeleid door psycholoog Ad Nouws (schrijver van het boek ‘Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen’)

Thema’s die tijdens de voordrachten aanbod komen zijn:

  • Afnemende wilskracht; over stroperigheid in denken en handelen, niet beslissen, niet op gang komen en stil vallen.
  • On en Off; dat is waar het om gaat, verslag dat handelt over het ontstaan van een bestaan in tweevoud.
  • Stress; niet normaal meer: over het stresssysteem dat verandert en de last van chronische bezorgdheid.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen

Terug naar boven