Over Algemene Ledenvergadering (digitaal)

Algemene Ledenvergadering (digitaal)

Aanmelden voor de digitale Algemene Ledenvergadering is om organisatorische redenen verplicht. Na aanmelding ontvangt u de inloggegevens waarmee u kunt deelnemen aan de vergadering.

Programma

10.00 uur: Opening door de voorzitter, de heer Jan Lantink

10.05 – 10.30 uur: Uitreiking Hans Lakke prijs; een presentatie door Michiel Dirkx, neuroloog in opleiding en onderzoeker van het Radboudumc te Nijmegen, over zijn onderzoek naar parkinson tremoren.

10.30 – 11.30 uur: 1e deel van de vergadering

  1. Agenda, mededelingen en ingekomen stukken
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering 26 juni 2020         
  3. Uitvoering beleid en activiteiten: Jaarplan & Begroting 2021

11.30 – 12.00 uur: Victor Mids

Victor Mids - fotograaf Ruud Baan.jpg

Arts en illusionist Victor Mids van het televisieprogramma Mindf*ck zal ons tijdens de ALV laten ervaren hoe eenvoudig onze hersenen en zintuigen voor de gek zijn te houden en wat u daarvan kunt leren.

12.00 – 12.30 uur: 2e deel van de vergadering

4. Stand van zaken Parkinson Alliantie
5. Voordracht voor herbenoeming van de bestuursleden Marja Overvest en Henk Blaauw

12.30 uur: einde vergadering

 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Toegang voor 1 lid Gratis

Deel met anderen

Terug naar boven