Over Algemene Ledenvergadering (ALV)

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Thema: Onderzoek in de schijnwerpers

In totaal zes onderzoekers verzorgen een presentatie over hun, mede door de Parkinson Vereniging gefinancierde onderzoek. De stukken voor de ALV staan vanaf 30 oktober op de website. U kunt de stukken desgewenst opvragen bij het bureau van de vereniging op 030-6561369.

10.30 Inloop
11.00 uur Opening door de voorzitter, de heer Eric Roos

Eerste drie presentaties van onderzoekers:

 • Sonja Rutten, Parkspectief: een kwalitatieve studie naar de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van de mens met parkinson (VU medisch centrum)
 • Thomas Zoon, behandeling van apathie bij diepe hersenstimulatie (AMC)
 • Lara de Jong, inhaleerbare levodopa (Martini ziekenhuis Groningen)
12.00 uur Lunchpauze
Tijdens de pauze is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan (bestuur, leden, onderzoekers, patiëntonderzoekers en leden van commissies, werk- en projectgroepen).
13.00 uur Formeel deel van de vergadering:
1. Agenda, mededelingen en ingekomen stukken
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 29 mei 2018 

3. Uitvoering beleid en activiteiten 2019

 • Jaarplan 2019
 • Begroting 2019

4. Bestuurlijke toelichting op proces van beleidsvorming nieuw meerjarenbeleidskader 2020-2023.

5. Samenstelling bestuur

 • Aftredend en herkiesbaar:  de heer Popko Muller, penningmeester
 • Aftredend en niet herkiesbaar: de heer Eric Roos, voorzitter
 • Voorstellen van en stemmen over kandidaat voorzitter
14.30 uur

Vervolg presentaties onderzoekers:

 • Anneke Alkemade – Een MRI-atlas van diepe hersenstructuren (UvA)
 • Marouska van Ommen, apomorfine bij Parkinsonpatiënten met visuele hallucinaties (UMCG)
 • Tim van Balkom, online cognitieve training bij de ziekte van Parkinson (VU medisch centrum)
15.30 uur

Sluiting en na afloop hapje en drankje

 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Toegang voor 1 persoon Gratis
Toegang voor 2 personen Gratis
Toegang voor 3 personen Gratis
Toegang voor 4 personen Gratis

Deel met anderen

Terug naar boven