Over Extra algemene ledenvergadering (digitaal)

Extra algemene ledenvergadering (digitaal)

Aanmelden voor deze digitale Algemene Ledenvergadering is om organisatorische redenen verplicht. Na aanmelding ontvangt u de inloggegevens waarmee u kunt deelnemen aan de vergadering.

smartphone.png

Om te kunnen inloggen ontvangt u op de dag van de vergadering een sms met een inlogcode op uw mobiele telefoonnummer. Heeft u geen mobiele telefoon? Neem dan voor de goede orde contact op met het verenigingsbureau: 030 - 656 13 69.

Agenda

 1. Opening en Agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  (In verband met het specifieke onderwerp van deze vergadering wordt de goedkeuring van de notulen van de vergadering van 14 november 2020 geagendeerd voor de reguliere ALV op 29 mei 2021)
 3. Parkinson Alliantie Nederland (PAN)
  1. Totstandkoming van de PAN: waarom, partners, governance
  2. In het verlengde daarvan het nieuwe fonds
  3. Impact voor de PV
  4. Voorgenomen besluiten
 4. Stemming over de voorgenomen besluiten:
  1. Toetreden tot de PAN
  2. Overheveling van activiteiten
  3. Aanwenden van een deel van onze onderzoeksreserve om het nieuwe fonds een ‘vliegende start’ te kunnen geven 
 5. Einde vergadering

De vergadering zal digitaal plaatsvinden. Dat betekent dat er minder interactie kan zijn tussen het bestuur en de leden dan gewenst. Echter in de huidige tijd is het houden van een fysieke vergadering helaas niet mogelijk.

 Er zijn drie mogelijkheden om actief te participeren en vragen te stellen: 

 • Mail uw vragen tot twee dagen voor de vergadering schriftelijk in via info@parkinson-vereniging.nl. De ingestuurde vragen zullen in de vergadering aan de orde komen.
 • Tijdens de vergadering kunt u gebruik maken van een chatfunctie om vragen te stellen.
 • Ook kunt u in de chat aangeven dat u in de vergadering mondeling een vraag wilt stellen aan het bestuur. Achter de schermen wordt er dan voor gezorgd dat u in beeld wordt gebracht.

Het vergaderstuk

Lees en/of download hier het document met besluitpunten voor deze vergadering

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Toegang voor 1 lid Gratis

Deel met anderen

Terug naar boven