Halfjaarprogramma

Net als voorgaande jaren hebben de Parkinson Cafés de mogelijkheid om eenmaal per halfjaar het programma voor het aankomende halfjaar te verzenden. Leden die een e-mailadres hebben, ontvangen het programma per e-mail. Leden die geen e-mailadres hebben, ontvangen het programma per post.

De deadline voor het aanleveren van het eerste halfjaarprogramma 1 november.

De deadline voor het aanleveren van het tweede halfjaarprogramma 1 juni.

De programma’s worden ongeveer een maand voor de eerste bijeenkomst van het halfjaar verzonden. Programma’s die na de deadline worden ingediend, worden mogelijk met vertraging of te laat voor aanvang van de eerste bijeenkomst, verzonden. We zullen deze programma's alsnog verzenden, maar kunnen niet garanderen dat deze voor de eerste bijeenkomst bij de leden zijn. De programma’s kunnen digitaal in een Word-bestand worden aangeleverd per mail.  

Mail nu het halfjaarprogramma

Terug naar boven