Verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg

Welk verpleeghuis bij u in de buurt is gespecialiseerd in parkinson of parkinsonismen? De Parkinson Vereniging heeft bij verschillende verpleeghuisorganisaties in Nederland navraag gedaan over welke parkinsonzorg zij bieden. Op de kaart kunt u een woonvoorziening met parkinsonzorg vinden in uw eigen omgeving.

Keuzehulp

Patiëntenfederatie Nederland wil dat (naasten van) bewoners voor ze een keuze maken voor een verpleeghuis informatie hebben over wat zij belangrijk vinden. Zij kunnen dan een weloverwogen keuze maken voor een verpleeghuis dat bij hen past. Hierbij spelen natuurlijk ook zaken als wachtlijsten en eventuele acute situaties een rol. Maar het uitgangspunt is dat mensen bewust kunnen kiezen waar ze heen willen. Om dit te realiseren moet de informatie die mensen nodig hebben bij deze keuze, beschikbaar zijn en beschikbaar worden gesteld.

Keuzehulp

Met de informatie die er wel is, heeft Patientenfederatie Nederland nu een keuzehulp gemaakt waarmee mensen kunnen uitzoeken welk verpleeghuis het beste bij hun wensen past. 

Ga nu naar deze keuzehulp

Wachtstatus

Sinds 1 januari 2021 is er voor de langdurige zorg (Wlz) een nieuwe indeling die aangeeft hoe iemand op een wachtlijst staat: de wachtstatus. Om zorgprofessionals te ondersteunen in hun voorlichting aan cliënten heeft ZN, samen met de zorgkantoren, een infographic over de nieuwe wachtstatussen ontwikkeld.

Heeft u een CIZ-indicatie voor de Wet Langdurige zorg, de Wlz? En wacht u op een plaats in een verpleeghuis? Of wacht u op een plaats in een instelling voor gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg? Dan komt u op een wachtlijst te staan. U krijgt dan een ‘wachtstatus’.

Een ‘wachtstatus’ zegt iets over hoe dringend uw situatie is. Het zegt ook iets over waarom u op de wachtlijst staat. Bijvoorbeeld omdat u wacht op een plekje bij een instelling die uw voorkeur heeft. Of omdat uw situatie ernstig is en u snel moet worden opgenomen. Hoe dringender uw situatie, hoe sneller u een plaats krijgt. (Bron: ZN.nl)

Bekijk hier de infographic

Folder Patiëntenfederatie

Wanneer thuis wonen niet meer gaat, moet u misschien lastige besluiten nemen. Bijvoorbeeld  verhuizen naar een verpleeghuis. Het is dan belangrijk dat u goed weet welke wensen en behoeften u heeft. Om te helpen bij de keuze voor een verpleeghuis, heeft Patiëntenfederatie Nederland een nieuwe folder gemaakt. In de folder vindt u een lijst met aandachtspunten die u kunnen helpen bij een kennismakingsgesprek met een verpleeghuis. De folder is bedoeld voor mensen die naar een verpleeghuis gaan verhuizen en hun naasten.

Download hier de folder

Het overzicht van verpleeghuizen met parkinsonzorg op de kaart is niet volledig. Werkt u in een verpleeghuis met parkinsonzorg, of maakt u gebruik van een voorziening die nog niet op de kaart staat? Laat het ons weten, dan voegen we deze graag toe: communicatie@parkinson-vereniging.nl.
Nynke de Monchy - Communicatiemedewerker

Handreiking verpleeghuiszorg

Er is een handreiking verpleeghuiszorg ontwikkeld, die als toevoeging dient op de bestaande multidisciplinaire richtlijn ziekte van Parkinson. Deze handreiking is verzonden naar alle specialisten ouderengeneeskunde in Nederland.

Lees hier de Handreiking verpleeghuiszorg

Berichten over verpleeghuiszorg

Verpleeghuis en parkinson

Terug naar boven