Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo Hero.jpg

Werkgroep Wmo

Veel mensen die zorg krijgen via de Wmo hebben behoefte aan goede voorlichting en informatie over de gevolgen hiervan voor hun persoonlijke situatie. Daarom heeft de Parkinson Vereniging de werkgroep Wmo opgericht. Deze werkgroep Wmo bestaat uit een aantal leden, allen met interesse maar zeker ook expertise van de Wmo.

Vragen van leden

Bij de werkgroep Wmo kunnen leden van de Parkinson Vereniging individuele vragen kwijt op het gebied van Wmo. 

Uw vragen voor de werkgroep Wmo kunt u mailen naar: info@parkinson-vereniging.nl. Vermeld in het bericht uw telefoonnummer.

Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo?

Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning. Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid

Regelhulp.nl

regelhulp

Op de website Regelhulp.nl vindt u:

  • Uitleg over ondersteuning vanuit de gemeente
  • Hulp bij het organiseren van Wmo-ondersteuning
  • Wat u kunt verwachten als u zicht meldt voor Wmo-hulp
  • Hoe u zelf Wmo-ondersteuning inkoopt met een persoonsgebonden budget (pgb)
  • Een stappenplan voor het aanvragen van hulpmiddelen en woningaanpassingen bij de gemeente

Ga naar Regelhulp.nl

Ga terug naar de startpagina over het regelen van zorg

Terug naar boven