Wmo

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een taak van de gemeente. De Wmo streeft er naar dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij, ook bij een beperking of bij een chronische ziekte.

Werkgroep Wmo

Veel mensen die vanaf 2015 zorg krijgen via de Wmo (gemeenten) hebben grote behoefte aan goede voorlichting en informatie over de gevolgen hiervan voor hun persoonlijke situatie. (Dit blijkt uit bijna 200 interviews die patiëntenorganisaties in twaalf gemeenten hebben gehouden). Daarom heeft de Parkinson Vereniging de werkgroep Wmo opgericht. Deze werkgroep Wmo bestaat uit vier leden, allen met interesse maar zeker ook expertise van de Wmo.

Vragen van leden

Bij de werkgroep Wmo kunnen leden van de Parkinson Vereniging individuele vragen kwijt op het gebied van Wmo. Vanuit deze deskundigheidsgroep kan maatwerk advies worden geven. Gezamenlijk wordt gezocht naar een goede oplossing.

Uw vragen voor de werkgroep Wmo kunt u mailen naar: info@parkinson-vereniging.nl, ter attentie van Wmo-groep in de onderwerpsregel en in het bericht vermelding van uw telefoonnummer.

Wijzigingen AWBZ/Wmo

Ook op de volgende websitepagina ”Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)” kunnen bezoekers alle belangrijke veranderingen binnen de Wmo en het Wmo-pgb terugvinden. Ook kunnen bezoekers meer lezen over of ze in aanmerking komen voor een overgangsregeling en hoe ze zorg vanuit de Wmo kunnen aanvragen. Handig voor lezers die behoefte hebben aan een duidelijk overzicht m.b.t. de toekomstige inrichting van hun langdurige zorg.

De Parkinson Vereniging heeft een map gemaakt met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Ziekte van Parkinson en Parkinsonismen. De informatiemap is beschikbaar voor patiënten met Parkinson(ismen) en voor gemeenten.

De informatiemap bestaat uit een reeks kaarten. Iedere kaart behandelt een thema: zoals bijvoorbeeld voor patiënten: ‘Wat kunt u zelf doen?'; ‘In gesprek met de gemeente'. Voor patiënten én gemeenten zijn kaarten met onderwerpen als: ‘Ondersteuning mantelzorg'; ‘Vrije tijd en Wmo'. Specifiek voor gemeenten is onder meer informatie over: ‘Doe de Parkinsontest' en ‘Parkinson(ismen) in cijfers'.

U kunt hieronder de kaarten los of in de complete map downloaden, of bestellen bij de Parkinson Vereniging. 

Let op: in 2015 heeft er een wijziging in de wet plaatsgevonden voor mensen die gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo. Daarom geldt voor onderstaande Wmo-kaarten het erratum dat u onderaan deze pagina kunt lezen.

Bestel Wmo-map

Erratum

Per 1 januari 2015 zijn een aantal wijzigingen door gevoerd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die nog niet in deze versie van de Wmo-map van de Parkinson Vereniging vermeld staan.

Zo is een deel van de oude AWBZ-zorg verschoven naar de Wmo. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor begeleiding en ondersteuning van mensen die minder zware en minder intensieve zorg nodig hebben.

Ten tweede is de uitvoering van het persoonsgebonden budget (PGB) gewijzigd. Vanaf 1 januari 2015 beheert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het budget van iedere individuele budgethouder en betaalt namens hem/haar direct aan de zorgverlener uit.

Daarnaast  is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), die vermeld staat op kaart nr. 4, afgeschaft.

U kunt meer lezen over al deze veranderingen op: 

De website van de Rijksoverheid

De Zorgwijzer

Terug naar boven