Parkinsonismen

Parkinsonismen

hersenen wit.jpg

Atypische parkinsonismen

Officieel is de term ‘parkinsonismen’ een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson. Maar ze zijn toch anders. Parkinsonismen veroorzaken vergelijkbare klachten als parkinson. Maar medicijnen die gebruikt worden om de symptomen te onderdrukken werken niet of minder goed bij parkinsonismen. Ook het verloop van de ziekte is anders.

Informatie over de verschillende vormen van parkinsonisme

MSAPSPCBSLBDVasculair parkinsonisme

Bijeenkomsten Parkinson Vereniging over parkinsonismen

Meer over parkinsonismen

Gesprekshulp atypisch parkinsonisme

De Gesprekshulp is een hulpmiddel voor mensen met een vorm van atypisch parkinsonisme die helpt bij het voorbereiden en het voeren van gesprekken met naasten en zorgverleners over toekomstige beslissingen. Het omvat voorbeeldvragen ter inspiratie en ondersteuning. Het doel van de Gesprekshulp is om relevante onderwerpen tijdig te bespreken zodat personen met een vorm van atypisch parkinsonisme er zelf in kunnen meedenken en meebeslissen. Op die manier beoogt de Gesprekshulp bij te dragen aan een gestructureerd gesprek en de eigen regievoering van personen met atypisch parkinsonisme.

Lees hier de 'Gesprekshulp atypisch parkinsonisme' 

Eerder verscheen al de gesprekshulp voor de late fase van de ziekte van Parkinson en de animatie ‘voorbereiden op de laatste levensfase bij Parkinson’.

 

Informatiemateriaal over parkinsonismen

Parkinsonismen panels

De Parkinson Vereniging heeft parkinsonismen panels ingericht voor Multisysteem atrofie (MSA), Progressieve supranucleaire paralyse (PSP), Corticobasaal syndroom (CBS), Lewy Body dementie (LBD) en Vasculair parkinsonisme.

Vergroten van betrokkenheid

Parkinsonismen worden (m.u.v. LBD) beschouwd als zeldzame ziekten. Juist omdat deze ziektebeelden minder voorkomen vindt de vereniging het van belang dat er zoveel mogelijk betrokken mensen zitting nemen in de panels. Op deze manier kunnen meer patiënten, mantelzorgers, naasten en zorgverleners worden betrokken bij de activiteiten voor mensen met een parkinsonisme. Het stelt hen tegelijkertijd in staat gemakkelijker hun behoeften kenbaar te maken.

Lees meer over de parkinsonismen panels

ParkinsonTV over parkinsonismen

Parkinsonismen

Bewegingsstoornissen en MSA-c

Van parkinson naar parkinsonisme

Parkinsonisme door medicatie

Van parkinsonisme naar parkinson

Verschillen

Onderzoek naar parkinsonismen

september 2023

 1. 20-09-2023 Gezocht: Deelnemers met dementie met Lewy bodies voor RewinD-LB studie

juni 2023

 1. 21-06-2023 Behoeftenonderzoek Hersenstichting: vul de vragenlijst in
 2. 08-06-2023 Promotie: Beeldvormende technieken en biomarkers voor het onderscheid tussen de ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen

maart 2023

 1. 30-03-2023 Gezocht: mensen met een parkinsonisme voor groepsgesprek van Hersenstichting

januari 2023

 1. 19-01-2023 Diagnose op basis van een bloedtest?
 2. 10-01-2023 Uitnodiging focusgroep voor mantelzorgers over slikproblemen in de langdurige zorg

augustus 2022

 1. 22-08-2022 Gezocht: vrijwilligers voor het optimaliseren en uittesten van een nieuwe MRI-techniek
 2. 10-08-2022 Parkinson Op Maat Event 2022

juni 2022

 1. 30-06-2022 Inschatten van levensverwachting bij mensen met parkinson(isme)

maart 2022

 1. 16-03-2022 Parkinson Magazine: Vroeger diagnosticeren van een parkinsonisme
 2. 14-03-2022 Oproep: deelnemers gezocht voor PSP-studie

november 2021

 1. 18-11-2021 Ruim 277.000 euro naar meer parkinsononderzoek
 2. 18-11-2021 Atypisch parkinsonisme: vroege diagnose met kwantitatieve MRI

september 2021

 1. 23-09-2021 Proefschrift over parkinson en parkinsonisme in de late fase

november 2020

 1. 03-11-2020 De Parkinson Vereniging maakt onderzoek mogelijk naar schadelijke vormen van het eiwit alfa-synucleïne

juli 2020

 1. 09-07-2020 Het resultaat van het project psychosociale zorg voor parkinson op de kaart

mei 2020

 1. 27-05-2020 Proefschrift Genetics of dementia with Lewy bodies

december 2019

 1. 24-12-2019 Samenvatting MRI-onderzoek van de hersenen bij patiënten met de ziekte van Parkinson

november 2019

 1. 01-11-2019 Kennisagenda zeldzame ziekten

oktober 2019

 1. 04-10-2019 Ernstige obstipatie bij de ziekte van Parkinson en parkinsonisme

september 2019

 1. 18-09-2019 Biomarkers in de differentiaal diagnostiek van dementie

oktober 2018

 1. 22-10-2018 Extrastriatale 123I-FP-CIT binding bij de ziekte van Parkinson, dementie met Lewy lichaampjes en aanverwante ziekten

juli 2018

 1. 11-07-2018 Een prospectief onderzoek naar de differentiaal diagnostische waarde van MRI bij het onderscheid tussen MSA en de ziekte van Parkinson

mei 2018

 1. 14-05-2018 De Kwaliteitsstandaard Atypische Parkinsonismen is gereed!

september 2016

 1. 23-09-2016 Geneesmiddel tegen leukemie is mogelijk veelbelovend bij de behandeling van de ziekte van Parkinson (ZvP) en dementie (LBs)
Terug naar boven