Prevalentie ziekte van Parkinson

Hoeveel mensen hebben parkinson?

jaarprevalentie-parkinsonisme-2018.png

De prevalentie van een aandoening is het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking. 

In 2018 waren er naar schatting 52.200 mensen bij wie de huisarts de diagnose parkinsonisme heeft gesteld: 30.500 mannen en 21.700 vrouwen. Dit komt overeen met 3,6 per 1.000 mannen en 2,5 per 1.000 vrouwen. Het gaat hier om alle vormen van parkinsonisme, waarvan de ziekte van Parkinson de voornaamste groep uitmaakt.

Het aantal personen met een vorm van parkinsonisme neemt toe met de leeftijd en komt bij personen onder de 50 jaar nauwelijks voor. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2018 bekend waren bij de huisarts voor een vorm van parkinsonisme. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2018 contact te hebben gehad met de huisarts voor parkinsonisme. Patiënten met een vorm van parkinsonisme die langdurig zijn opgenomen in een verpleeghuis, hebben geen huisarts maar een verpleeghuisarts. Ze zijn daarom niet in de Nivel Zorgregistratie eerste lijn meegeteld waardoor het aantal mensen met parkinsonisme wordt onderschat. (Bron: Volksgezondheidenzorg.nl)

Meer weten?

Wilt u meer actuele cijfers willen weten als het gaat om de ziekte van Parkinson en parkinsonismen? Raadpleeg dan de website Volksgezondheidenzorg.info van de Rijksoverheid.

Ga naar de website volksgezondheidenzorg.info

Parkinsonatlas

De ParkinsonAtlas is een interactieve landkaart. Hierop kunt u de kwaliteit van de 66 regionale ParkinsonNet netwerken met elkaar vergelijken per zorgdiscipline. U vindt hier ook informatie over de prevalentie per regio. 

Ga naar de parkinsonatlas

Terug naar boven