Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op zaterdag 17 november 2018 was de laatste Algemene Ledenvergadering van de Parkinson Vereniging.
Het onderwerp was: Onderzoek in de schijnwerpers.

In totaal zes onderzoekers verzorgden tijdens deze bijeenkomst een presentatie over hun, mede door de Parkinson Vereniging gefinancierde onderzoek.

  • Sonja Rutten, Parkspectief: een kwalitatieve studie naar de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van de mens met parkinson (VU medisch centrum)
  • Thomas Zoon, behandeling van apathie bij diepe hersenstimulatie (AMC)
  • Lara de Jong, inhaleerbare levodopa (Martini ziekenhuis Groningen)
  • Anneke Alkemade, Een MRI-atlas van diepe hersenstructuren (UvA)
  • Marouska van Ommen, Apomorfine bij parkinsonpatiënten met visuele hallucinaties (UMCG)
  • Tim van Balkom, online cognitieve training bij de ziekte van Parkinson (VU medisch centrum)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 november 2018 zijn de volgende documenten vastgesteld en aangenomen:

Notulen ALV 29 mei 2018

Jaarplan 2019

Begroting 2019

De heer P. Muller is hernoemd tot penningmeester.
De heer J. Lantink is benoemd tot voorzitter.

Terug naar boven