Verzekering Parkinson Café

Hoe zijn de bezoekers van een Parkinson Café verzekerd?

Er worden jaarlijks een heleboel mooie activiteiten georganiseerd door de Parkinson Café Teams. En dat niet alleen in de Parkinson Cafés, want er vinden ook steeds vaker activiteiten buiten het Parkinson Café plaats. U gaat bijvoorbeeld met de bezoekers van het Parkinson Café een dagje weg of u besluit met uw bezoekers deel te nemen aan een plaatselijke sportactiviteit. In hoeverre zijn de bezoekers dan verzekerd?

Wat is gedekt door de Parkinson Verzekering

De verzekering die de Parkinson Vereniging heeft afgesloten voor de Parkinson Cafés geeft bezoekers uitsluitend dekking in geval van overlijden door een ongeval (€ 12.500,--) of in geval van blijvende algehele invaliditeit ten gevolge van een ongeval (maximaal € 50.000,--). Deze verzekering is nadrukkelijk geen reisverzekering! Ook allerlei andere schades (bijv. aan eigendommen en materialen) zijn tijdens een bijeenkomst (of dat nu binnen of buiten de muren van het café is) niet verzekerd.

Evenementenverzekering

Afhankelijk van de aard en de omvang van een bijeenkomst kan een Parkinson Café er voor kiezen zelf een extra verzekering af te sluiten. Wanneer er activiteiten buiten het café worden georganiseerd raden wij aan om hier een evenementenverzekering voor af te sluiten. Een dergelijke verzekering kan tot vlak voor de activiteit bij diverse verzekeraars worden afgesloten.

Terug naar boven