Blog: Trias sanitatem - driestapsgezondheid en Parkinson

Blog: Trias sanitatem - driestapsgezondheid en Parkinson

23 november 2023 door Gastblogger

Jos Voeten hoorde in 2016 dat hij de ziekte van Parkinson heeft. Sindsdien houdt hij zich bezig met de vraag wat hij kan doen om hiermee om te gaan. Zijn zelfkennis en expertise als senior adviseur duurzaamheid kan hij hierbij goed gebruiken. Hierbij in het kort zijn beschrijving van de trias sanitatem.

Stap 1: echte gezondheidszorg

Uitgangspunt bij echte gezondheidszorg is het voorzorgbeginsel: voorkomen is beter dan genezen. Echte gezondheidszorg heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk gezond te houden. Voor de definitie van gezondheid gebruik ik niet die van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 1948 maar de definitie van Machteld Huber uit 2014: gezondheid is het vermogen om je aan te passen en de regie te blijven voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Echte gezondheidszorg komt neer op een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezonde leefomgeving. Dat betekent enerzijds werken aan een gezonde leefomgeving. De zorg voor een gezonde leefomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij samenwerking nodig is tussen consumenten, producenten, overheden en kennisinstellingen. Aandachtspunt bij gezamenlijke verantwoordelijkheid is de tragedy-of-the-commons .

Bij Parkinson is het gebruik van bestrijdingsmiddelen een belangrijk aandachtspunt in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving. Maar niet alleen bestrijdingsmiddelen ook andere (synthetische) stoffen zijn belangrijk. Deze stoffen zijn afkomstig uit de uit de zogenaamde 'lineaire economie'.

Jos Voeten_Lineaire_economie

Anderzijds komt echte gezondheidszorg neer op zelfmanagement. Op individueel niveau kun je het leefstijlroer gebruiken.
Ik gebruik zelf onderstaande versie:

Jos Voeten_Leefstiijlroer

Stap 2: de kunst van genezen

Mocht je ondanks het voorzorgbeginsel toch een ziekte of aandoening krijgen en is het prettig als je daarvan kunt genezen. De zorg voor genezing ligt bij zorgprofessionals en uiteraard bij de individu.

Bij Parkinson komt genezen neer op het herstellen of vervangen de aangetaste hersencellen.

Is het reanimeren of revitaliseren van deze hersencellen nog mogelijk? Zo nee, is het vervangen van deze cellen mogelijk?

Stap 3: effectbestrijding

Mocht voorkomen en genezen niet lukken dan is het zoeken naar de meest draaglijke manier om om te gaan met een ziekte of aandoening: aanpassen en effect bestrijden.

De term trias sanitatem is afgeleid of afgekeken van trias energetica, de trias materia en de trias mobilica.

Zie bijvoorbeeld:
Trias energetica - Wikipedia

Regionaal Mobiliteitsprogramma geeft handen en voeten aan trias mobilica | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

DuBo: Trias Materia (bouwonderwijs.net)

Overigens ben ik van mening dat we Parkinson de wereld uit kunnen helpen.
We kunnen de ziekte in ieder geval voorkomen.
Voor genezen ontbreekt op dit moment nog de juiste kennis en kunde.

Jos Voeten

Reacties

Terug naar boven