Word lid

Uw gegevens
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Contactgegevens
Betaalwijze
De contributie bedraagt €40,- per kalenderjaar. Een hogere bijdrage is natuurlijk van harte welkom! U kunt ervoor kiezen om éénmaal per jaar een factuur te ontvangen of u kunt met een automatische incasso betalen. Een betaling per automatische incasso zorgt ervoor dat de administratiekosten voor de Parkinson Vereniging omlaag worden gebracht. Wij vragen u daarom vriendelijk te overwegen uw contributiebijdrage automatisch te laten incasseren.
Indien u kiest voor automatische incasso dan ontvangt u hiervoor een machtigingskaart.
Diagnose
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Overige gegevens
Uitnodigingen
Akkoord
Terug naar boven