Resultaten van enquête onder verpleeghuizen: hoe is de zorg voor parkinsonpatiënten geregeld?

Resultaten van enquête onder verpleeghuizen: hoe is de zorg voor parkinsonpatiënten geregeld?

24 mei 2018

Verpleeghuis.jpg

Welk verpleeghuis bij ons in de buurt is gespecialiseerd in parkinson of parkinsonismen? Het is een vraag die regelmatig aan het bureau van de Parkinson Vereniging wordt gesteld. Als Parkinson Vereniging vinden wij het belangrijk om hier een goed antwoord op te kunnen geven. Daarom hebben wij bij verschillende verpleeghuisorganisaties in Nederland navraag gedaan over welke zorg en activiteiten zij bieden op het gebied van de ziekte van Parkinson. Meer dan 140 organisaties hebben de enquête uiteindelijk ingevuld. 

Parkinsonafdeling
In de enquête hebben we de vraag gesteld welke verpleeghuizen een aparte afdeling hebben voor mensen met de ziekte van Parkinson. Dit is bij een klein aantal het geval. Datzelfde geldt voor de organisaties waar een parkinsonverpleegkundige werkzaam is. Bij een andere kleine twintigtal verpleeghuizen werkt geen parkinsonverpleegkundige, maar is er wel regelmatig overleg met een externe parkinsonverpleegkundige, bijvoorbeeld van het ziekenhuis. 
 
Overleg neuroloog gespecialiseerd in parkinson 
Ook weten we op basis van de enquête dat het per verpleeghuis verschilt hoe het overleg over de zorg met de parkinson gespecialiseerde neuroloog is geregeld. Sommige hebben regelmatig telefonisch overleg, bij andere is de neuroloog tijdens het multidisciplinair overleg aanwezig.  Daarnaast zijn er in een groot aantal verpleeghuizen zorgverleners aanwezig die zijn aangesloten bij ParkinsonNet, het landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of een vorm van parkinsonisme.

Medicatie 
Een volgend punt waar we in de enquête een vraag over hebben gesteld is medicatie. In bijna alle ondervraagde verpleeghuizen wordt per persoon gekeken naar welk medicatieschema hij/zij moet volgen. Ook is een groot deel goed geïnformeerd over het feit dat je parkinsonmedicijnen beter niet met een (eiwitrijke) maaltijd kunt innemen.

Activiteiten 
Tot slot is uit de enquête gebleken dat een groot aantal verpleeghuizen activiteiten voor parkinsonpatiënten organiseert. Zo zijn bijna twintig verpleeghuizen betrokken bij de organisatie van een Parkinson Café en wordt in hetzelfde aantal dagbesteding aangeboden aan mensen met parkinson. Op ongeveer 15 locaties worden er beweeggroepen voor parkinsonpatiënten georganiseerd.

Delen resultaten 
De Parkinson Vereniging heeft het initiatief tot de enquête genomen om haar leden te kunnen informeren over de parkinsonzorg. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van onze enquête. Hierin zijn per verpleeghuis de volgende punten opgenomen:

  • NAW-gegevens verpleeghuis
  • Parkinsonafdeling Ja/nee?
  • Parkinsonverpleegkundige Ja/nee
  • ParkinsonNet zorgverleners Ja/nee
  • Overige parkinsonactiviteiten

Alle verpleeghuizen die in dit overzicht zijn opgenomen, hebben hiervoor toestemming gegeven.

Informatie onvolledig of incorrect
Is de informatie in het overzicht onvolledig of incorrect? Laat het ons weten via info@parkinson-vereniging.nl. Er wordt dan navraag gedaan bij het verpleeghuis zodat de informatie kan worden uitgebreid of aangepast. 

Labels:

Terug naar boven