Voedingsrichtlijnen bij de ziekte van Parkinson

Voedingsrichtlijnen bij de ziekte van Parkinson

21 juni 2018

Tijdens het ParkinsonNet congres van 30 november 2012 zijn de nieuwe voedingsrichtlijnen bij de ziekte van Parkinson officieel overhandigd aan vertegenwoordigers van de Parkinson Vereniging, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en de werkgroep bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Dit artikel geeft een indruk hoe deze richtlijnen tot stand zijn gekomen.

Aanleiding

In 2008 is een onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van de diëtist bij de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson en de kennis over de dieetbehandeling bij Parkinson. Uit de enquête kwam naar voren dat de diëtisten hun kennis over de ziekte van Parkinson te beperkt vinden. Er bleek duidelijk een behoefte te bestaan aan een Parkinson specifieke richtlijn waarin de behandeling van voedingsgerelateerde problemen bij Parkinson wordt beschreven.

De richtlijnen

Voor een goede maar ook eenduidige behandeling van voedingsproblemen bij ziekte van Parkinson door diëtisten is een richtlijn Diëtetiek bij de ziekte van Parkinson ontwikkeld. Tegelijkertijd is het idee ontstaan om ook een algemene voedingsrichtlijn te ontwikkelen voor alle andere zorgverleners. Veel zorgverleners zijn namelijk betrokken bij het herkennen, en de behandeling van voedingsgerelateerde problemen bij ziekte van Parkinson. Denk hierbij aan huisartsen, neurologen, specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, klinisch geriaters, parkinsonverpleegkundigen en paramedici.

Voor mensen met de ziekte van Parkinson is een speciale patiëntenkaart ontwikkeld. Deze patiëntenkaart geeft tips en adviezen wat te doen bij problemen met de voeding.

Labels:

Terug naar boven