Parkinson en bestrijdingsmiddelen – wat doet de Parkinson Vereniging?

Parkinson en bestrijdingsmiddelen – wat doet de Parkinson Vereniging?

4 december 2019

Het programma ZEMBLA heeft, in de uitzending “Parkinson op het platteland” aangetoond dat er een mogelijk verband is tussen bestrijdingsmiddelen die in Nederland in de landbouw gebruikt worden, en het ontstaan van de ziekte van Parkinson. De Parkinson Vereniging is met dit onderwerp aan de slag gegaan.

Literatuur

Een werkgroep van patiëntonderzoekers en leden van de Parkinson Adviesraad – patiëntenkamer van de vereniging heeft wetenschappelijke literatuur verzameld en werkt aan de hand van deze publicaties aan betrouwbare én begrijpelijke informatie over dit onderwerp. Deze informatie is binnenkort te vinden op de website.

Veel meldingen

In een eerder verzonden nieuwsbrief hebben we gevraagd of u een verband vermoedt tussen uw diagnose parkinson en bestrijdingsmiddelen. Hier hebt u in groten getale op gereageerd: zo’n 60 meldingen zijn inmiddels verzameld! Hartelijk dank daarvoor; deze meldingen helpen om de ernst en prioriteit van deze zaak duidelijk te maken.

Kamervragen

Tweede Kamerleden Moorlag en Van Dijk hebben naar aanleiding van de televisie-uitzending kamervragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Minister heeft op deze kamervragen gereageerd en zich hierin onder andere kritisch uitgesproken over de goedkeuringsprocedure voor bestrijdingsmiddelen. Omdat de minister echter in haar antwoord geen concrete stappen ter verbetering voorstelt, verstuurt de Parkinson Vereniging een brief naar de minister met een oproep tot concrete acties.

Ga naar het volledige dossier 'parkinson en pesticiden'

Terug naar boven