Als u bent blootgesteld aan pesticiden, krijgt u gemiddeld eerder parkinson

Als u bent blootgesteld aan pesticiden, krijgt u gemiddeld eerder parkinson

11 december 2019

Exposure to pesticides and toxic metals were both associated with an earlier onset of PD, an effect that was greater with higher levels of exposure, both in terms of frequency and proximity | Gamache, 2019

Diverse studies tonen aan dat mensen gemiddeld jonger parkinson krijgen als ze zijn blootgesteld aan pesticiden. En dat effect wordt groter naarmate mensen meer zijn blootgesteld (langer en/of in hogere doses):

  • In een studie van Ratner (2014) werden 58 inwoners van Boston met de ziekte van Parkinson geselecteerd. Om effecten van genetische risicofactoren, die ook de leeftijd waarop parkinson begint kunnen bespoedigen, te minimaliseren werden alleen personen met parkinson geselecteerd zonder de ziekte van Parkinson in de familie. Dit worden ook wel mensen met idiopathische parkinson genoemd. Het woord idiopathisch is afkomstig van het Griekse woord ἴδιος (idios) wat ‘zelf’ betekent en van πάθος (pathos), Grieks voor ‘aandoening’, ‘pijn’ of ‘emotie’. Idiopathisch kan worden vertaald als ‘zelfziekte’, wat zoveel betekent als dat je een ziekte hebt  ‘zonder bekende oorzaak’.
    De 58 werden geïnterviewd via een gestructureerde vragenlijst. De groep die chronisch aan pesticiden was blootgesteld (n=36) had gemiddeld met 53 jaar parkinson gekregen en de niet blootgestelde groep (n=22) kreeg gemiddeld parkinson op zijn/haar 60e. De variatie tussen individuen was echter erg groot en de totale bestudeerde groep klein.
  • In 2019 vond een soortgelijke studie plaats met 290 Canadezen met idiopathische parkinson. Zij  werden bevraagd op hun beroepsmatige blootstelling aan pesticiden. Zij kregen gemiddeld vijf jaar eerder parkinson dan mensen die niet waren blootgesteld (Gamache, 2019).

Bronnen:

Gamache, P., Haj Salem, I., Roux-Dubois, N., Le Bouthillier, J., Gan-Or, Z., & Dupré, N. (2019). Exposure to Pesticides and Welding Hastens the Age-at-Onset of Parkinson’s Disease. Canadian Journal of Neurological Sciences / Journal Canadien Des Sciences Neurologiques, 46 (6), 711-716. https://doi.org/10.1017/cjn.2019.248 (Closed Access)

Ratner, M.H, Farb, D.H, Ozer, J., Feldman, R.G., Durso, R. (2014).  Younger age at onset of sporadic Parkinson’s disease among subjects occupationally exposed to metals and pesticides. Interdiscip. Toxicol. 7:123-133. https://doi.org/10.2478/intox-2014-0017 (Open Access)

Ga terug naar het dossier 'Parkinson en pesticiden'

Terug naar boven