Update leveringsproblemen Levodopa

Update leveringsproblemen Levodopa

25 maart 2020

Update 25-03-2020:

Begin maart meldden we dat MSD en TEVA/PCH weer redelijk normaal Sinemet 125 en Levodopa/Carbidopa 100/25 leverden. Mylan leverde een batch en daarna weer tijdelijk niet.

Leeswijzer updates leveringsproblemen Levodopa/carbidopa

Update 25-03-2020
Update 05-03-2020
Update 11-02-2020
Update 26-08-2019
Update 04-07-2019
Update 01-07-2019
Update 25-02-2019
Update 15-01-2019

Update 16-12-2018
Update 20-11-2018
Update 31-10-2018
Update 23-10-2018
Update 18-10-2018
Update 15-10-2018
Update 10-10-2018
Update 04-10-2018
Update 27-09-2018
Update 20-09-2018
Update 14-09-2018
Update 13-09-2018
Update 07-09-2018
Update 06-09-2018
Update 05-09-2018
Update 30-07-2018

Update 25-03-2020:

Op dit moment is er  een aantal groothandels die Sinemet 125 uitlevert. We hebben echter verschillende vragen van leden ontvangen die geen Sinemet 125 kunnen krijgen van hun apotheek.  Als uw apotheek niet kan leveren, is de suggestie van groothandel Brocacef dat de apotheek belt met de groothandel om te overleggen. Brocacef geeft aan gewoon te kunnen leveren.

Sinemet 275 is weer leverbaar. Halverwege volgende week is naar verwachting Sinemet 125 ook weer beschikbaar. Er is 1 week niet geleverd aan de groothandels.

We vroegen de producent van Sinemet (MSD/Merck) of de coronacrisis ervoor kan zorgen dat Sinemet niet meer geleverd kan worden. Het antwoord hierop luidt:

“MSD voorziet op korte termijn geen tekorten aan de eigen medicijnen of vaccins. MSD houdt continu – over de hele wereld – in de gaten wat de coronacrisis betekent voor onze geneesmiddelen en vaccins, ook op het gebied van distributie en logistiek. Momenteel kan MSD nog voldoende aan grondstoffen komen voor haar medicijnen en vaccins. MSD volgt de situatie uiteraard op de voet en zal aanvullende maatregelen nemen zodra dit aan de orde is. De volledige reactie staat op: https://msd.nl/reactie-coronavirus/

Telefonisch geeft MSD tevens aan dat hun eerdere productieproblemen voor Sinemet geleid hebben tot het verplaatsen van hun productielocatie naar Europa. Mede daardoor ziet MSD voorlopig geen problemen ontstaan met leveren.


Blijf uw bevindingen met betrekking tot leveringsproblemen melden via e-mail: info@parkinson-vereniging.nl 

Update 05-03-2020:

De levering van diverse levodopa/carbidopa varianten komt langzaam op gang.

MSD Sinemet 125 wordt vanaf medio februari geleverd aan de groothandels. De apotheken worden dus weer bevoorraad. 
Levering van MSD Sinemet 275 laat nog enige tijd op zich wachten.

TEVA/PCH levodopa/carbidopa 125 en 250 wordt sinds kort weer geleverd aan de groothandels. 

Mylan heeft begin februari levodopa/carbidopa 125 geleverd met een houdbaarheidsdatum tot 1 september 2020. De meeste groothandels nemen dit product ondanks de korte houdbaarheidsdatum gewoon af. De producten met een langere houdbaarheidsdatum worden naar verwachting vanaf mei geleverd.

Update 11-02-2020:

Op dit moment zijn er nog steeds leveringsproblemen van levodopa/carbidopa 125mg.

MSD Sinemet 125 is momenteel niet leverbaar, de verwachte leverdatum staat op week 11. Sinemet 62,5 is wel beschikbaar. Mylan levodopa/carbidopa 125 is op dit moment naar de groothandels geleverd en zal dus binnenkort weer in de apotheek beschikbaar zijn. TEVA levodopa/carbidopa van 125 is niet leverbaar, de verwachte leverdatum staat op week 8.

De Parkinson Vereniging spreekt regelmatig met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over de leveringsproblemen van levodopa/carbidopa en het CBG onderzoekt de situatie.

De Patiëntenfederatie zet de minister weer aan het werk om een medicijnakkoord rond te breien. Lees het bericht hierover op hun website. https://www.patientenfederatie.nl/nieuws/minister-aan-zet-om-medicijnakkoord-rond-te-breien

Blijf uw bevindingen met betrekking tot leveringsproblemen melden via e-mail: info@parkinson-vereniging.nl 

Update 26-08-2019:

Op dit moment zijn er nog steeds leveringsproblemen van levodopa/carbidopa 125mg. Sinemet 125 is niet leverbaar en het is nog onbekend wanneer deze weer geleverd kan worden. Sinemet 62,5 is wel beschikbaar op dit moment. Het is onbekend wanneer Mylan levodopa/carbidopa 125 mg weer beschikbaar is. Levodopa/carbidopa van PCH 125mg is leverbaar, daarnaast wordt er levodopa/carbidopa 125 mg uit andere Europese landen geïmporteerd. We zijn in nauw contact met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over de leveringsproblemen van levodopa/carbidopa 125 mg en het CBG onderzoekt de situatie. 

Blijf uw bevindingen met betrekking tot leveringsproblemen melden via e-mail: info@parkinson-vereniging.nl of telefonisch op nummer: 030-656 13 69.

Update 04-07-2019:

Naar aanleiding van meldingen over leveringsproblemen van Levodopa die ons momenteel weer bereiken hebben wij wederom navraag gedaan bij de leveranciers. 

Mylan heeft aangegeven in de week van 12 augustus (19/8: de verwachte leveringsdatum blijkt inmiddels eind september te zijn) weer Levodopa carbidopa 100/25 mg te kunnen leveren. MSD laat weten dat Sinemet 125 inderdaad momenteel niet leverbaar is. MSD: 'Dit product staat al geruime tijd in nazending. Helaas is nog niet bekend wanneer nieuwe voorraad verwacht kan worden. Er kan derhalve geen leverdatum worden gegeven waarop levering aan de groothandels wordt verwacht. Patiënten wordt geadviseerd deze situatie met hun behandelend arts te bespreken.' Uiteraard heeft de Parkinson Vereniging om nadere informatie hierover gevraagd, maar hierop is nog geen reactie ontvangen. Tevens is wederom melding van de actuele leveringsproblemen gedaan bij het CBG.

Update 01-07-2019

Er bereiken ons de laatste dagen weer meer meldingen van leveringsproblemen van medicatie. Wij hebben naar aanleiding hiervan wederom contact gezocht met alle betrokken partijen. Het onderwerp heeft onze volle aandacht; blijft u uw bevindingen met betrekking tot leveringsproblemen vooral melden: info@parkinson-vereniging.nl of telefonisch op: 030 - 656 13 69.

Update 25-02-2019

Apothekersorganisatie KNMP heeft laten weten dat van zowel levodopa/carbidopa 125 mg als levodopa/benserazide 125 mg er in ieder geval één merk beschikbaar is. Mogelijk moet een apotheek hiervoor wel navraag doen bij verschillende groothandels. Aangeraden wordt om nieuwe medicatie tijdig te bestellen bij uw apotheek. Merkt u bijwerkingen of verminderde werking na het wisselen van merk of soort medicijnen? Meld dit bij Lareb, www.lareb.nl.

Update 05-02-2019

Tijdelijke stop levering Madopar capsules van 62,5 mg en 125 mg dispergeerbare tabletten.

De afgelopen maanden heeft Roche Nederland een sterke stijging gezien van de vraag naar alle formuleringen Madopar. De toegenomen vraag wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de langdurige leveringsproblemen van andere parkinson medicatie van andere bedrijven. De toegenomen vraag naar Madopar speelt in heel Europa. Roche heeft de productie van Madopar verhoogd, maar dit is is echter op dit moment niet voldoende om aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen.

Roche Nederland heeft op dit moment een beperkte voorraad Madopar capsules van 62,5 mg en 125 mg dispergeerbare tabletten. Aanvulling tot de minimaal gewenste hoeveelheid verpakkingen zal voor de 62,5 mg capsules duren tot begin april. En voor de 125 mg dispergeerbare tabletten tot eind februari. Hierdoor zal Roche binnenkort tijdelijk beide Madopar formuleringen niet kunnen leveren aan de groothandels. De levering van de andere sterktes zal onveranderd plaatsvinden. Dit betreft Madopar tabletten van 125 mg en 250 mg plus de Madopar 125 mg HBS capsules met gereguleerde afgifte. Wanneer de Madopar capsules van 62.5 mg en de dispergeerbare tabletten weer beschikbaar zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

  • Als alternatief voor de 62,5 mg capsules zou, na overleg met de arts / apotheker, een halve standaard tablet Madopar 125 mg gebruikt kunnen worden. 
  • Als alternatief voor de 125 mg dispergeerbare tabletten zou, na overleg met de arts / apotheker, de standaard tablet van 125 mg gebruikt kunnen worden.

Patiënten die naar aanleiding van dit bericht vragen hebben kunnen contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171.

Update 15-01-2019

De afgelopen dagen zijn er in diverse media weer berichten verschenen over leveringsproblemen van allerlei medicijnen. Rondom de levering van levodopa houden wij voor u ook voortdurend de vinger aan de pols. Door het tekort aan levodopa/carbidopa vorig jaar, zijn de voorraden op dit moment nog niet geheel op peil. De adviezen van de apothekersorganisatie KNMP en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) van oktober j.l. zijn daarom nog steeds van kracht.

Het medicijntekort is op zondag 16 december 2018 aan de orde gekomen in een uitzending van Reporter Radio op NPO1. U kunt de uitzending terugluisteren via deze link.

Update 20-11-2018

Naar verwachting wordt vanaf einde week 48 de eerste Sinemet (levodopa/carbidopa) weer geleverd in Nederland. Nederland hoort bij de eerste landen waaraan geleverd wordt. Omdat Sinemet lange tijd niet in de normale hoeveelheden leverbaar is geweest, is er een achterstand ontstaan. Openstaande bestellingen worden als eerste uitgeleverd. Daarom kan het, vanwege de gedoseerde levering, nog een tijd duren voordat iedere apotheek Sinemet weer voldoende beschikbaar heeft. Gecontroleerde uitgifte blijft dus mogelijk nog even van kracht. 

Bovenstaande geldt voor alle doseringen.


Update 31-10-2018

We hebben het bericht ontvangen dat Mylan nu ook de verpakking van 100 stuks 100/25 mg levodopa/carbidopa weer levert. Omdat we van diverse leden zeer wisselende signalen krijgen over de beschikbaarheid van levodopa/carbidopa bij verschillende apotheken in Nederland hebben we KNMP verzocht opnieuw de adviezen en afspraken over het leveren van levodopa/carbidopa bij apothekers onder de aandacht te brengen. Gezien de beperkte beschikbaarheid vinden we het heel belangrijk dat deze adviezen voorlopig nog worden opgevolgd.


23-10-2018

Omdat er nog steeds meldingen binnenkomen dat Levodopa/carbidopa van Mylan nog niet in alle apotheken leverbaar is, hebben wij hierover contact gezocht met deze fabrikant. Het antwoord van Mylan luidt als volgt: 'De potverpakkingen van 500 stuks kunnen wij weer leveren en hebben wij eind vorige week uitgeleverd aan de groothandels. De kleinere verpakking (100 stuks) verwachten wij rond half november te kunnen leveren.'

18-10-2018:
Leveringsproblemen levodopa/carbidopa van Mylan voorbij

We hebben bericht ontvangen dat levodopa/carbidopa 100/25 mg van Mylan weer leverbaar is. Mogelijk is het nog niet direct beschikbaar in uw eigen apotheek; de medicatie wordt vanaf de fabrikant via groothandels aan de apotheken geleverd. Dit kan enkele dagen duren. Omdat nog niet alle leveringsproblemen van alle merken levodopa/carbidopa voorbij zijn, blijven de adviezen aan artsen en apothekers die vorige week zijn opgesteld, nog wel van kracht. Dit kan voor u dus onder andere betekenen dat u voor niet langer dan een maand aan medicatie meekrijgt in plaats van de gebruikelijke drie maanden.

We krijgen signalen dat mensen overwegen om medicatie aan te schaffen via internet. Wij raden aan hier voorzichtig mee te zijn, omdat het kan zijn dat de aangeboden middelen niet altijd de juiste werkzame stoffen of doseringen bevatten. Lees hierover meer in dit artikel.

15-10-2018

Bij de meldingen over leveringsproblemen van Levodopa/carbidopa die wij ontvangen, horen wij ook regelmatig dat mensen last hebben van bijwerkingen na een medicijn- of merkwissel. Meldingen van klachten van bijwerkingen of verandering in werkzaamheid na een merkwisseling kunnen ook worden gemeld bij bijwerkingencentrum Lareb

Nieuwe kennis

De analyse van meldingen leidt tot het signaleren van nieuwe kennis van bijwerkingen, die eerder niet of onvoldoende bekend was. Kennis die cruciaal is voor zorgverleners en patiënten bij de keuze voor een geneesmiddel, het mogelijk voorkomen en tijdig herkennen van bijwerkingen.

10-10-2018

De signalen vanuit de Parkinson Vereniging over de tekorten levodopa/carbidopa hebben er mede toe geleid dat apothekersorganisatie KNMP en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie vandaag een aantal praktische adviezen naar buiten hebben gebracht, in overleg met het College ter Beoordeling Geneesmiddelen. Het CBG verwacht namelijk dat zowel Sinemet 100/25 en 50/12,5 als generieke middelen slechts beperkt leverbaar zullen zijn tot eind 2018. 

Tijdelijk niet tot beperkt leverbaar

De parkinsonmedicijnen levodopa/carbidopa in de sterktes 50/12,5 en 100/25 mg zijn tijdelijk niet tot beperkt leverbaar. Het tekort wordt veroorzaakt door productieproblemen en een grotere vraag bij de andere fabrikanten. Dit probleem speelt wereldwijd. Er worden mondjesmaat medicijnen geleverd. De leveringsproblemen zullen zeker tot eind 2018 aanhouden. Dit hebben de bedrijven aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) laten weten.

CBG-voorzitter Ton de Boer: “Dit tekort is ernstig omdat patiënten afhankelijk zijn van deze medicijnen. Er zijn alternatieven, maar patiënten moeten opnieuw ingesteld worden en dat kan veel hinder opleveren in het dagelijks functioneren”. Het CBG blijft in nauw contact met de bedrijven om de duur van de leveringsproblemen te beperken. 

Advies KNMP en NVN aan artsen en apothekers

  • Beperk de uitgifte aan patiënten tot 1 maand in plaats van de gebruikelijke 3 maanden en houd rekening met de voorraad die de patiënt thuis heeft liggen.
  • Geef nieuwe patiënten bij voorkeur een ander parkinsonmedicijn
  • Voor advies  ten aanzien van substitutie kunt u terecht bij de KNMP website.

Wat betekent dit voor u, als u nu levodopa/carbidopa gebruikt?

  • Indien de apotheek levodopa/carbidopa op voorraad heeft, zal dit voor een maand worden meegegeven in plaats van de gebruikelijke drie maanden. 
  • Indien de apotheek geen levodopa/carbidopa op voorraad heeft kan in overleg met de neuroloog worden gekeken naar welk geneesmiddel u het beste kunt overstappen. In de meeste gevallen zal dit levodopa/benserazide zijn.

Wanneer u hier problemen door ondervindt, bijvoorbeeld een toename van klachten of bijwerkingen, wordt geadviseerd om altijd contact op te nemen met uw arts!

(Bronnen: KNMP en CBG)

04-10-2018

De Parkinson Vereniging heeft zich in de afgelopen weken enorm ingespannen om de leveringsproblemen van Levodopa/carbidopa onder de aandacht te krijgen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het  is nu gelukt om spreektijd te krijgen in de vergadering van de Werkgroep Geneesmiddelentekorten van het ministerie van VWS van aankomende week. 

De Patiëntenfederatie Nederland is vaste deelnemer aan deze vergaderingen en zal namens de Parkinson Vereniging het probleem toelichten en bespreken. Om de urgentie duidelijk te maken, zullen we maandag (8-10) een laatste stand van zaken van alle meldingen doorgeven aan de Patiëntenfederatie. Ervaart u ook problemen met de levering van Levodopa/carbidopa en hebt u dit nog niet bij ons gemeld? Laat het ons weten via info@parkinson-vereniging.nl. Immers, hoe meer meldingen we ontvangen, des te beter kunnen we de omvang van de leveringsproblemen in kaart brengen richting het ministerie en druk uitoefenen om de problemen op de kortst mogelijke termijn op te lossen.

27-09-2018

Zowel de Parkinson Vereniging als het CBG blijven de problemen rondom de levering van Levodopa/carbidopa nauwgezet volgen. Om de knelpunten goed in kaart te brengen is het van belang dat u uw bevindingen blijft melden bij ons. U kunt ons mailen op info@parkinson-vereniging.nl.

20-09-2018

De Parkinson Vereniging is de afgelopen week wederom zeer actief geweest om meer informatie boven tafel te krijgen over de leveringsproblemen voor levodopa/carbidopa.

Mylan fabriceert een veel voorgeschreven generieke levodopa/carbidopa 100/25 mg. Mylan heeft vandaag aan ons doorgegeven dat de levering van deze pillen vertraagd is tot begin november.

We hebben ook navraag gedaan bij TEVA, fabrikant van een van de generieke levodopa/carbidopa 100/25 mg pillen. Zij geven aan dat ze hun productie hebben opgeschaald omdat ze op de hoogte zijn van de leveringsproblemen bij andere fabrikanten.

We hebben ook gesproken met MSD, de fabrikant van Sinemet. Zij hebben aangegeven dat ze waarschijnlijk tot het einde van het jaar, Sinemet 125 niet geproduceerd kan worden en dus ook niet leverbaar zal zijn. Sinemet 62,5 wordt wél geproduceerd. De vraag naar deze dosering is echter zodanig toegenomen door de leveringsproblemen met de levodopa/carbidopa 100/25 mg dat er, zoals het er nu uit ziet, niet voldoende Sinemet 62,5 zal zijn om het tekort aan Sinemet 125 op te vangen tot het einde van het jaar.

Het CBG heeft vandaag een en ander bevestigd. De verwachting van het CBG is dat de huidige leveringen de tekorten net voldoende op kunnen vangen. Voor u kan dit betekenen dat uw gebruikelijke merk levodopa/carbidopa er niet is; maar er zijn wel alternatieven beschikbaar.

14-9-2018

Fabrikant Mylan laat weten dat hun Levodopa/carbidopa 100/25mg niet eind september maar pas eind oktober weer verwacht wordt.

13-9-2018

De Nederlandse Werkgroep voor Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en ParkinsonNet hebben in een gezamenlijk schrijven aan de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), leverancier MSD en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen hun zorg uitgesproken over de leveringsproblemen van Levodopa/carbidopa.

De organisaties steunen hiermee de Parkinson Vereniging, die zich al geruime tijd inzet voor mensen die problemen ondervinden, doordat zij andere middelen krijgen voorgeschreven wanneer er geen Levodopa/carbidopa beschikbaar is bij hun eigen apotheek. Hierdoor ondervinden veel mensen grote problemen.  

De organisaties geven aan dat substitutie slechts in uiterste nood en uitsluitend in overleg met de behandelend specialist gedaan dient te worden en vraagt dit te melden aan alle apotheken. Hoewel overgaan op levodopa/carbidopa 50/12,5 mg geen ideale oplossing is, lijkt het op dit moment wel de minst slechte.

7-9-2018

Update: wel voorraad bij groothandel

De Parkinson Vereniging heeft contact gehad met een van de groothandels die Sinemet distribueert. Deze laat weten nog wel de 62,5 van Sinemet én generieke variant op voorraad te hebben. U kunt deze informatie delen met uw apotheek wanneer deze u een ander middel wil verstrekken. Als uw eigen apotheek de medicijnen niet beschikbaar heeft is het advies een andere apotheek te raadplegen.

6-9-2018

Update leveringsproblemen Sinemet 50/12,5 mg:

Naar aanleiding van onze vorige update over de leveringsproblemen van levodopa/carbidopa 100/25 mg, hebben we meldingen gekregen dat ook de levodopa/carbidopa 50/12,5 mg niet meer leverbaar is. We hebben hierover direct weer contact opgenomen met de fabrikant en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en we zullen u hier zo snel mogelijk weer verder over informeren. Blijf uw ervaringen vooral melden via info@parkinson-vereniging.nl.

5-9-2018

Update leveringsproblemen Sinemet:

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) laat weten dat de levodopa/carbidopa 100/25 mg (zowel Sinemet als generiek) vanaf begin oktober weer leverbaar is. Als alternatief kan (in overleg met arts en apotheker) levodopa/carbidopa 50/12.5 mg (dus twee pillen van halve sterkte) worden gebruikt. 

Mocht u problemen ervaren met de levering van deze laatstgenoemde pillen, meld dit dan bij de Parkinson Vereniging: info@parkinson-vereniging.nl.

30-07-2018

MSD liet vandaag aan de Parkinson Vereniging weten dat het medicijn Sinemet 125 mg (en ook de andere hoeveelheden) vanaf heden niet meer leverbaar is in verband met een probleem bij een toeleverancier. Het is nog niet bekend wanneer dit zal worden opgelost.

Generiek middel

Er is nog wel een voorraad bij apotheken, maar dit zal ook opdrogen. In overleg met de behandelaar zal een generiek middel voorgeschreven moeten worden. Zodra er meer bekend is, neemt MSD weer contact op met de Parkinson Vereniging.

Labels:

Terug naar boven