Beroepsschrift tegen beslissing Ctgb mbt het verlengen van negen glyfosaathoudende middelen

Beroepsschrift tegen beslissing Ctgb mbt het verlengen van negen glyfosaathoudende middelen

2 februari 2023

Verloop van een procedure:

Op 22 februari 2022 hebben wij, Pesticide Action Network Nederland, Vereniging Meten=Weten, Parkinson Vereniging en Stichting Tegengif, bezwaar gemaakt bij het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) tegen de verlenging van de toelating van negen bestrijdingsmiddelen op basis van de actieve stof Glyfosaat, gepubliceerd op 12-01-2022, te verlengen tot 15 december 2023.

Vervolgens heeft het Ctgb veel te laat een hoorzitting georganiseerd waar nauwelijks ingegaan werd op onze bezwaren. De commissie ging niet in op onze kritische vragen over de gebruikte wetenschappelijke literatuur. Wel vroeg de commissie aan het Ctgb een aantal omissies in het rapport te herstellen.

Op 14 december 2022 kregen we antwoord van het Ctgb in de vorm van haar beslissing op ons bezwaar waar wij weer ons beroep tegen richten.

Teleurstellend 

Teleurstellend is dat het Ctbg nauwelijks ingaat op onze bezwaren. Een welles-nietes spelletje over welke literatuur wel meegenomen wordt en welke niet.

Maar we blijven doorgaan met wel de recente literatuur mee te nemen en te wijzen op het feit dat er geen goed onderzocht instrument is, noch een goede methodologie om de biodiversiteit, noch de ontwikkeling van neurotoxiciteit te beoordelen.

Met andere woorden – als je niet kunt meten, kan je ook niets zeggen over de veiligheid of de onveiligheid. Ons voorstel is om glyfosaat pas weer opnieuw tot te laten als we kunnen bewijzen dat het niet onveilig is. Uitgaande van het voorzorgsprincipe wordt glyfosaat dan direct van de markt gehaald.  

Lees hier ons complete beroep

Labels:

Terug naar boven