Apomorfine-prikpen

Apomorfine-prikpen

9 maart 2023

Als u per dag maximaal vijf keer een korte periode heeft waarin uw medicijnen niet goed werken (off-periode), komt u mogelijk in aanmerking voor injecties met apomorfine. 

U gebruikt al extra medicijnen tegen de ziekte van Parkinson. Maar de medicijnen werken niet goed genoeg meer. Op één dag wisselen perioden met veel klachten en weinig klachten elkaar weer af. Als u per dag maximaal vijf keer een korte periode heeft waarin uw medicijnen niet goed werken (off-periode), komt u mogelijk in aanmerking voor injecties met apomorfine. Een injectie met apomorfine werkt na vijf tot tien minuten en houdt maximaal één uur aan. Met de apomorfine-prikpen geeft u zelf de injecties in uw buikhuid. U leert dit tijdens een dagopname. Deze behandelingen remmen de ziekte niet af en genezen de ziekte niet.

Hoe werkt de de apomorfine-prikpen?

U prikt uzelf maximaal vier keer per dag met een prikpen in uw huid. De prik met apomorfine werkt na ongeveer 10 minuten en werkt maximaal anderhalf uur. U neemt de prik als u klachten heeft en het nog geen tijd is voor uw medicijn. 

Welke invloed heeft de apomorfine-prikpen op mijn klachten?

Uw klachten zijn minder in de tijd tussen uw medicijnen. De prikpen werkt vooral goed tegen klachten van hoe u beweegt: stijf, beven, langzaam bewegen.

Kan ik deze behandeling zelf aanpassen?

Bespreek dit altijd met uw neuroloog. U kunt een extra prik aan uzelf geven.

Wat is mogelijk als de apomorfine-prikpen niet meer genoeg is?

U kunt vaker een prik nemen of u kunt meer medicijn per prik krijgen. Als u vijf keer of vaker per dag moet prikken, kunt u een apomorfinepomp krijgen. Of een levodopapomp of misschien DBS.

Lees meer over de levodopapomp en DBS

Welke bijwerkingen komen het meest voor?

Klachten op de plek van de prik zoals rode huid of bultjes komen voor bij ongeveer twintig van de honderd mensen. Misselijk zijn, gapen, slaperig zijn en moe zijn komen voor bij ongeveer vijf van de honderd mensen. 

Ga terug naar het themadossier over geavanceerde therapieën

Labels:

Terug naar boven