Geavanceerde therapieën

Wanneer er, ondanks de medicijnen, te veel ernstige klachten of bijwerkingen zijn, kunnen zogenoemde ‘geavanceerde behandelingen’ in beeld komen. Dit is een verzamelterm voor:

  • Apomorfine
  • Duodopa
  • Deep Brain Stimulation (DBS ofwel diepe hersenstimulatie).

In de onderstaande animatiefilmpjes worden deze drie geavanceerde behandelingen goed uitgelegd. De Parkinson Vereniging heeft daarnaast ook een uitgebreid brochure over geavanceerde therapieën.

Download de brochure over geavanceerde therapieën

Vraagbaak 

De Parkinson Op Maat-studie is een onderzoek naar het ontstaan en verloop van de ziekte van Parkinson. Door een grote groep mensen met parkinson twee jaar lang te volgen, willen de onderzoekers nieuwe kennis opdoen en een basis leggen voor persoonsgerichte behandelingen. Een onderdeel van de Parkinson op Maat-studie, is de zogenaamde vraagbaak. Experts geven hierin antwoord op vragen over verschillende thema's.

Ga naar de vraagbaak over parkinson en DBS

Bijwerkingen van DBS

Eventuele bijwerkingen van een implantaat zoals de DBS-stimulator kunt u melden bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Meld een bijwerking bij het RIVM

Apomorfine

Bij apomorfine wordt het middel apomorfine onderhuids via een injectie of continu via een pomp toegediend.

Duodopa-pomp

Bij Duodopa wordt levodopa door middel van een pomp continu in de darmen gebracht.

Deep Brain Stimulation (DBS)

DBS is een operatie waarbij het hersengebied dat verantwoordelijk is voor de problemen met de spieren, wordt uitgeschakeld. Dat gebeurt via een klein gaatje in de schedel en een dunne draad (elektrode) waardoor kleine stroomschokjes gaan en die verbonden is met een onderhuids ingebouwde elektronische stimulator (een soort pacemaker).

Terug naar boven