Herziene richtlijn parkinson in de palliatieve fase gepubliceerd

Herziene richtlijn parkinson in de palliatieve fase gepubliceerd

29 juni 2023

De herziene richtlijn parkinson in de palliatieve fase is gepubliceerd. Deze is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals, mensen met de ziekte van Parkinson en naasten. Hierdoor sluit de richtlijn aan op knelpunten in de praktijk. 

De richtlijn is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten uit onderzoek en ontwikkeld volgens wetenschappelijk methodologie. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met parkinson in de palliatieve fase. IKNL is als procesbegeleider betrokken en de Parkinson Vereniging heeft het perspectief van mensen met parkinson en hun naasten ingebracht in de ontwikkeling van deze richtlijn.

Lees hier het volledige bericht op iknl.nl

Op basis van deze vernieuwde richtlijn is informatie samengesteld voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten.

Lees hier de patiënteninformatie over palliatieve zorg bij parkinson

Meer informatie over palliatieve zorg en gesprekshulpen in het themadossier laatste levensfase

Labels:

Terug naar boven