Onderzoek naar parkinson, darmen & medicijnen zoekt deelnemers

Onderzoek naar parkinson, darmen & medicijnen zoekt deelnemers

9 oktober 2023

De ziekte van Parkinson en de darm zijn nauw met elkaar verbonden. Kortgeleden is duidelijk geworden dat bepaalde stoffen (enzymen) in de darm het parkinsonmedicijn levodopa kunnen afbreken, waardoor het medicijn minder goed kan werken. Het Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen zoekt mensen met de ziekte van Parkinson om dit verder te onderzoeken.

De Parkinson Vereniging schreef hier al eerder over: Darmen spelen mogelijk cruciale rol bij resistentie tegen levodopa en Als levodopa niet werkt bij parkinson. We onderzoeken nu of we een verband kunnen aantonen tussen deze stoffen en de minder goede werking van levodopa.

Wat doen we

Bij het onderzoek worden op één ochtend in het Radboudumc een aantal lichamelijke testjes bij u gedaan, vóór en ná inname van medicijnen. Deze testjes lijken op het lichamelijk onderzoek dat uw neuroloog normaal ook bij u uitvoert. Voorafgaand aan het bezoek vult u een aantal vragenlijsten in en vangt u thuis ontlasting op. Tijdens het bezoek nemen we bloed af. We onderzoeken uw ontlasting op enzym-activiteit en op bacteriën. In uw bloed wordt naar enzym-activiteit gekeken.

Wie kan er deelnemen

We zoeken mensen met de ziekte van Parkinson, zowel mensen die goed reageren op levodopa als mensen bij wie de levodopa (soms of altijd) minder goed werkt. Een aantal voorwaarden zijn:

  • De ziekte van Parkinson is 5 jaar of langer geleden vastgesteld
  • U gebruikt nu levodopa of hebt dat in het verleden gebruikt
  • U bent in staat tot lopen zonder hulp van een persoon (hulpmiddel geen bezwaar)
  • U hebt géén antibiotica gebruikt in de afgelopen 12 maanden

Meer informatie?

Wilt u meer informatie, of u aanmelden? Neem dan contact op met:

info@onderzoek-parkinson.nl

024-8080141 (ma-vr 08:30 – 10:00 en 13:30 – 15:30).

Ook kunt u op deze website (in het Engels) meer lezen over het onderzoek.

Wie zijn wij?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Milan Beckers MSc en prof. dr. Bas Bloem, beiden neuroloog, en prof. dr. Marcel Verbeek, neurochemicus. Zij zijn verbonden aan het Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met steun van ParkinsonNL, de Maag Lever Darm Stichting, Stichting Woelse Waard en Stichting Alkemade-Keuls.

darmonderzoek radboud schema levodopa-afbraak

Labels:

Terug naar boven