Verslag van schriftelijk overleg over reactie op brandbrief over goedkeuring glyfosaat

Verslag van schriftelijk overleg over reactie op brandbrief over goedkeuring glyfosaat

13 mei 2024

De minister voor Medische Zorg stuurde de voorzitter van de Tweede Kamer vandaag een verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de brandbrief van Natuur en Milieu. Deze brandbrief naar aanleiding van het besluit over toelating van het gebruik van glyfosaat werd mede namens 159 onafhankelijke wetenschappers ondertekend. 

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de antwoorden op de vragen vanuit enkele fracties van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de reactie op de Brandbrief “Neem de onafhankelijke wetenschap serieus bij het besluit over glyfosaat van Natuur en Milieu namens 159 onafhankelijke wetenschappers”.

Hoogachtend,

de minister voor Medische Zorg,

 Pia Dijkstra

Lees hier de volledige verslag van de minister

Labels:

Terug naar boven