Berichten over onderzoek: PV betaalt mee - pagina 4

 1. Lichaam en geest werken samen: Ervaringen van het internationale ACT-congres, juli 2020

  Van 16 t/m 19 juli heb ik vanuit de bank het online ACT-congres bijgewoond, oorspronkelijk gepland op locatie in New Orleans. ACT staat voor Acceptance & Commitment Therapy, wat een nieuwe generatie therapie is binnen de psychologie. In deze therapie staat waardevol leven centraal, ondanks dat er lichamelijke en/of mentale klachten zijn, en leer je veerkrachtiger om te gaan met alles wat op je pad komt. Je leert dit door te onderzoeken wat waardevol voor je is, je leert afstand te nemen van nare gedachten en gevoelens, zodat ze je minder in de weg gaan staan om naar jouw waarden te kunnen leven.  

  Het bijwonen van het congres is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Parkinson Vereniging.

  Toon volledig bericht

 2. Stage in Oxford voor stamcelonderzoek

  Het laboratorium van Prof. R. Wade-Martins en zijn directe collega’s aan de University of Oxford behoren onbetwist tot de wereldtop op het gebied van moleculair onderzoek naar parkinson. Dit komt voor een deel door het Oxford Parkinsons Disease center (OPDC), een van de best gekarakteriseerde klinische cohorten ter wereld waarbij ze het grootste IPSCs onderzoekprogramma hebben in Europa, de toekomst voor moleculair onderzoek voor hersenziekten zoals Parkinson.

  Toon volledig bericht

 3. De ziekte van Parkinson en de mantelzorger

  Het Toronto Western Hospital is een internationaal gerenommeerd ziekenhuis in Toronto waar onder leiding van dr. Anthony Lang onderzoek wordt gedaan naar de ziekte van Parkinson. De ziekte van Parkinson is een erg aangrijpende diagnose voor de patiënt en voor de naaste omgeving. Familie of naasten van de patiënt spelen een belangrijke rol voor de patiënt en zijn onmisbaar in de zorg die hen omgeeft. De rol van mantelzorger is helaas niet altijd even makkelijk en er komen ook veel zorgen bij kijken. 

  Deze stage is mede mogelijk gemaakt door de Parkinson Vereniging.

  Toon volledig bericht

 4. Monitoring van motorische klachten tijdens experimentele, adaptieve DBS

  Mensen met parkinson met belastende schommelingen van motorische klachten, of onvoldoende effect van medicatie zoals levodopa, komen in aanmerking voor behandeling met diepe hersenstimulatie (DBS). 

  Deze stage is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Parkinson Vereniging.

  Toon volledig bericht

 5. Proefschrift Genetics of dementia with Lewy bodies

  Dementie met Lewy bodies (DLB) is een vaak voorkomende vorm van dementie. De ziekte wordt gekenmerkt door progressieve achteruitgang van de denkfuncties met hierbij parkinsonisme, een fluctuerend bewustzijn en REM-slaap gedragsstoornissen.

  Toon volledig bericht

 6. Verslag proefschrift 'Right on track: towards improving DBS patient selection and care'

  Diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation – DBS) is een effectieve behandeling om symptomen te verlichten bij patiënten met de ziekte van Parkinson (ZvP) en hun kwaliteit van leven te verbeteren. Een nauwkeurige screening ten aanzien van DBS-geschiktheid is heel belangrijk om optimale kandidaten voor DBS te selecteren. 

  Toon volledig bericht

 7. CHolinEsterase inhibitors to slow progression of Visual hALlucinations in Parkinson’s disease: (CHEVAL)

  Visuele hallucinaties worden beschouwd als een vroeg teken van de achteruitgang van het denkvermogen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Zonder behandeling verliezen patiënten geleidelijk inzicht in de werkelijkheid en ontstaan gedragsproblemen (psychose) die kunnen leiden tot opname in een verpleeghuis. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Parkinson Vereniging.

  Toon volledig bericht

 8. ParkSpectief: de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van bezoekers van een online lotgenotenforum

  ParkSpectief is een kwalitatieve studie naar de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van de mens met parkinson. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Parkinson Vereniging.

  Toon volledig bericht

 9. Inhaleerbare levodopa brengt de parkinsonpatiënt in beweging

  Op vrijdag 28 februari 2020 is de promotie van Marianne Luinstra. Zij heeft onderzoek gedaan naar inhaleerbare levodopa. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Parkinson Vereniging.

  Toon volledig bericht

 10. Onderzoek mede mogelijk gemaakt door de Parkinson Vereniging – een jaaroverzicht

  Bent u benieuwd welke onderzoeksactiviteiten de Parkinson Vereniging allemaal mogelijk maakt? In dit jaaroverzicht hebben we voor u op een rij gezet welke subsidies de Parkinson Vereniging allemaal heeft toegekend in 2019.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven