Over Algemene Ledenvergadering 21 mei 2022

Algemene Ledenvergadering 21 mei 2022

Agenda Algemene Ledenvergadering 21 mei 2022. U kunt zowel fysiek deelnemen aan de vergadering als digitaal. 

Om organisatorische redenen kunt u zich tot en met uiterlijk 19 mei aanmelden. Lukt het aanmelden op de website niet? Neem dan contact op met het secretariaat van de vereniging: 030-656 13 69.

Bent u van plan om met een ander lid in te loggen op 1 computer en toch samen te stemmen, geef dit dan door aan info@parkinson-verenging.nl

Locatie: Parkinson Café Delft
Gebouw Basalt
Reinier de Graafweg 1
2625 AD Delft

11.00-12:20:

1. Opening Jan Lantink: Wat doet de vereniging voor u? (tot 11:20)

2. Introductie van Irma en Paulus over Parkinson Café Delft en uitnodigen sportdag op 28 mei (tot 11:35)

3. Agenda, mededelingen en ingekomen stukken (tot 11:40)

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 20 november 2021

5. Jaarverslag & jaarrekening 2021
- Decharge bestuur (tot 12:15u)

6. Samenstelling bestuur:
Aftredend en herkiesbaar is de heer Jan Jonker – secretaris. (Tot 12:20)

LUNCHPAUZE tot 13:20

7. Rondvraag, vragen aan bestuur (tot 13:40)

8. Powermoves
Trudy Bloem, draagster van het Parkinsonlintje,
20 min vertellen en oefeningen (tot 14:00)

9. ‘Simpele oplossingen voor grote problemen: Blaas- en darmklachten bij parkinson”
Presentatie Dorien Bennink, bekkenfysiotherapeut en klinisch epidemioloog (tot 14:30)

10. Sluiting

De stukken die op de vergadering worden besproken zijn tijdig te vinden op de website en liggen t.z.t. ter inzage op het kantoor. Op verzoek kunnen deze worden toegezonden.

Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2021

Verslag ALV 20 november 2021

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Online toegang voor 1 lid Gratis
Toegang ter plaatse voor 1 lid Gratis
Toegang ter plaatse voor 1 lid + introducé Gratis

Deel met anderen

Terug naar boven