Over Algemene Ledenvergadering 26 november 2022

Algemene Ledenvergadering 26 november 2022

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 26 november 2022, in samenwerking met het team van Parkinson Café Deventer. U kunt zowel fysiek deelnemen aan de vergadering als digitaal. 

Om organisatorische redenen kunt u zich tot en met uiterlijk 23 november aanmelden. Lukt het aanmelden op de website niet? Neem dan contact op met het secretariaat van de vereniging: 030-656 13 69.

Bent u van plan om samen met een ander lid in te loggen op 1 computer en toch beiden te stemmen, geef dit dan door aan info@parkinson-vereniging.nl

Locatie: 
Zalencentrum De Lindeboom
Lindeboomsweg 1A
7433 BH Schalkhaar

Vanaf 10.00 uur:    Inschrijven, ontvangst met koffie en thee

10.30 uur:               Start

1. Opening door de voorzitter Jan Lantink

2. Parkinson Café Deventer door Annie Overmars

3. Uitreiking Mies Rijksen Prijs. Deze prijs wordt (jaarlijks) uitgereikt aan een persoon die van grote betekenis is voor de Parkinson Vereniging.

4. Agenda ALV, mededelingen en ingekomen stukken

5. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 mei 2022

6. Voortgang beleid en activiteiten 2022, inclusief ledenwerving

11.15-11.30 uur:    Yoga door Ellen van Lint

Medische Yoga, uitermate geschikt voor mensen met Parkinson

7. Jaarplan 2023 & Begroting 2023

11.45-12.00 uur:    Korte koffiepauze, alleen koffie halen en dan gaan we weer verder

8. Statutenwijziging

9. Installatie Kascommissie, voordracht van Bas Aalders en Theo Boerkoel als leden kascommissie

10. Afscheid van bestuursleden Raymond Ronkes en Koen Gilissen

11. Voordracht van Arjan Oudbier en Laura Daeter als nieuwe bestuursleden

12. Wat verder ter tafel komt

12.30-13.00 uur:    Presentatie van neuroloog dr. Jeroen van Vugt over Punt voor Parkinson Twente

13.00-14.00 uur:    Lunch

14.00 uur:               Einde Algemene Ledenvergadering

Vergaderstukken

Agenda van de Algemene Ledenvergadering

Bijlage Agendapunt 4 Notulen ALV PV 21 mei 2022

Bijlage Agendapunt 7 a Jaarplan 2023

Bijlage Agendapunt 7 b Begroting 2023

Bijlage Agendapunt 8 a COMPARE Akte van statutenwijziging Parkinson Vereniging

Bijlage Agendapunt 8 b STW Akte van statutenwijziging Parkinson Vereniging

Bijlage Agendapunt 11 a Arjan Oudbier

Bijlage Agendapunt 11 b Laura Daeter

De vergaderstukken liggen tevens ter inzage op het verenigingsbureau. Op verzoek kunnen deze worden toegezonden.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Online toegang voor 1 lid Gratis
Toegang ter plaatse voor 1 lid Gratis
Toegang ter plaatse voor 1 lid + introducé Gratis

Deel met anderen

Terug naar boven