Over Algemene Ledenvergadering 16 november 2019

Algemene Ledenvergadering 16 november 2019

Agenda:

Vanaf 10.30 uur: Ontvangst

11.00 uur: Opening door de voorzitter, de heer Jan Lantink

11.05 – 12.00 uur: Parkinson op Maat; een presentatie door projectmanager Tessa van de Zande, over de ontwikkelingen binnen dit in 2017 in het Radboudumc te Nijmegen gestarte project, waaraan inmiddels 390 mensen met parkinson deelnemen.

12.00 – 13.00 uur: Lunchpauze

Tijdens de pauze is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan (bestuur, leden, onderzoekers, patiëntonderzoekers en leden van commissies, werk- en projectgroepen).

13.00 uur: Het formele deel van de vergadering

  1. Agenda, mededelingen en ingekomen stukken
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 mei 2019         
  3. Bespreken en goedkeuren strategisch meerjarenbeleidsplan 2020 - 2023
  4. Uitvoering beleid en activiteiten 2020: Jaarplan 2020 & Begroting 2020
  5. Samenstelling bestuur
    • Aftredend en herkiesbaar: de heer R.W. Ronkes, vicevoorzitter en secretaris
    • Aftredend en herkiesbaar: de heer K. Gilissen, algemeen bestuurslid
  6. Wat verder ter tafel komt

14.30 uur: Propark; een presentatie door onderzoekscoördinator Lisette Charbonnier, over dit binnenkort in het Leids Universitair Medisch Centrum te starten project, waarvoor in de eerste drie jaar 1.250 mensen met parkinson worden geworven.

15.30 uur: Sluiting en na afloop een hapje en drankje.

In verband met de organisatie vragen wij u vriendelijk zich vooraf aan te melden. 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Toegang voor 1 lid Gratis
Toegang voor 1 lid + introducé Gratis

Deel met anderen

Terug naar boven