Parkinson Café Nieuwegein

Parkinson Café Nieuwegein

Het Parkinson Café Nieuwegein is een plek waar mensen met de ziekte van Parkinson, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen. Er wordt informatie aangeboden over diverse thema’s, soms in de vorm van een gesprek met een deskundige, en soms door zelf actief aan de slag te gaan.

Ontmoeting

Het Parkinson Café vindt plaats in Fort Vreeswijk, een laagdrempelige en gezellige ontmoetingsplek in de wijk. U bent van harte welkom! U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Voor koffie en thee wordt een bijdrage gevraagd.

Werkgroep

Het Parkinson Café Nieuwegein wordt geleid door een werkgroep die bestaat uit regionale contactpersonen van de Parkinson Vereniging, en professionele zorgaanbieders van Careyn en Zorgspectrum die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Onder hen zijn parkinsonpatiënten en mantelzorgers.

Tijdsindeling

Op iedere bijeenkomst staat een onderwerp centraal. De bijeenkomsten hebben een vaste tijdsindeling:
14.00-14.30 uur: ontvangst 
14.30-15.00 uur: inleiding op het thema van die middag
15.00-15.30 uur: pauze met thee en koffie
15.30-16.00 uur: gelegenheid tot vragen stellen en discussie

Programma 2023

Nieuwegein 2023

Logo Parkinson_CAFE_300

Fort Vreeswijk 1
3433 ZZ  Nieuwegein

E-mail: info@parkinsoncafenieuwegein.nl

Bezoek de website van de locatie van dit Parkinson Café

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerdi Heins, contactpersoon van het Parkinson Café Nieuwegein, telefoon: 030 - 606 50 37

Het Parkinson Café Nieuwegein is een initiatief van:

 Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein

Terug naar boven