Help als bedrijf

Ook als bedrijf kunt u de Parkinson Vereniging helpen door een sponsoractie te starten, bijvoorbeeld door met een bedrijventeam mee te doen aan een sportevenement, een bedrijfsdonatie te doen of het sponsoren van één van onze projecten.

Sponsormogelijkheden

De Parkinson Vereniging biedt haar sponsors tal van mogelijkheden voor samenwerking die voor beide partijen een toegevoegde waarde heeft. Graag werken wij een pakket op maat voor u uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda van der Velde, fondsenwerver, via jolanda@parkinson-vereniging.nl of 030 - 656 13 69.

Wilt u een gift doen?

Geef direct met iDEAL

Schenkingen kunt u ook overmaken naar rekeningnummer:  

NL31 INGB 0003 7877 00 
t.n.v. Parkinson Vereniging te Bunnik o.v.v. 'Gift' en uw naam en adres.

Voor giften vanuit het buitenland:
BIC: INGB NL2A

ANBI-status

De Parkinson Vereniging is een door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als erkend goed doel hoeft de vereniging geen belasting te betalen over de ontvangen schenkingen en nalatenschappen.

Terug naar boven