Yoppers Café West-Brabant

Yoppers Café West-Brabant

De activiteiten van Yoppers Café West-Brabant zijn de plek waar jonge mensen met parkinson(isme), hun naasten en overige belangstellenden uit de regio elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

Onze activiteiten:

Met onze activiteiten willen we een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van (jonge) mensen met parkinson(isme) en hun naasten in West-Brabant.

Onze activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Verbinden en bruggen slaan:

Door contact te leggen van mensen met Parkinson en hun naasten, met elkaar, met zorgverleners, met andere deskundigen en met kennisontwikkelaars.

We organiseren verschillende bijeenkomsten:

Vier keer per jaar een themabijeenkomst met spreker en/of workshop en bij gelegenheid meer informele bijeenkomsten (lunch, borrel of uitjes).

Agenda Yoppers Café West-Brabant

Contact - Yoppers Café West-Brabant

Logo Parkinson_CAFE_300

De Linde
Wipakker 16
4872 XH Etten-Leur

info@yopperscafewestbrabant.nl

Terug naar boven