Nieuwe folder over psychosociale zorg en parkinson

Nieuwe folder over psychosociale zorg en parkinson

3 oktober 2019

In het project Psychosociale zorg voor parkinson op de kaart dat ParkinsonNet in samenwerking met de Parkinson Vereniging heeft uitgevoerd, staat het verbeteren van de psychosociale zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson, parkinsonismen en hun naasten centraal.

Folder over psychosociale zorg

Het project is onlangs afgerond met een aantal mooie producten als resultaat. Naast informatie voor zorgverleners is er gewerkt aan informatie voor patiënten en naasten. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe folder van de Parkinson Vereniging: Psychosociale zorg bij parkinson. Deze brochure is als pdf te downloaden. 

Bekijk en/of download de folder hier

Gedrukte exemplaren zijn op te vragen via het bureau van de Parkinson Vereniging, info@parkinson-vereniging.nl of 030-6561369.

Signaleringsinstrument voor zorgverleners

Voor (niet-psychosociale) zorgverleners is er tevens een signaleringsinstrument ontwikkeld, waarin stapsgewijs praktische handvatten worden gegeven om met mensen met parkinson(isme) of diens naasten het gesprek aan te gaan over psychosociale thema’s. Het signaleren van psychosociale problemen wordt aan zorgverleners ook uitgelegd in een korte animatie. Alle informatie voor zorgverleners is vanaf 11 oktober te vinden via de website van ParkinsonNet.

Ga naar de website van ParkinsonNet

Labels:

Terug naar boven