Gesprek over levenseinde in verpleeghuis kan beter

Gesprek over levenseinde in verpleeghuis kan beter

1 juni 2023

Het gesprek in het verpleeghuis tussen artsen en (naasten van) cliënten over de zorg die cliënten richting hun levenseinde willen krijgen, kan beter. Dat blijkt uit een onderzoek dat Patiëntenfederatie Nederland heeft gedaan onder vooral naasten van verpleeghuisbewoners.

Uit het onderzoek naar deze ‘proactieve zorgplanning’ blijkt onder andere dat deze gesprekken vaker plaats kunnen vinden en dat in deze gesprekken nog niet alle relevante zaken altijd de revue passeren.

Patiëntenfederatie Nederland ziet daarom nog volop verbeterkansen voor het gesprek in het verpleeghuis over levenseinde: “Door op het moment dat cliënten het verpleeghuis binnenkomen met hen en hun naasten te bespreken welke zorg zij in welke situatie nog willen krijgen, wordt de zorg voor cliënten passender. Daarnaast voorkom je daarmee eventuele teleurstelling en discussie op momenten dat belangrijke beslissingen genomen moeten worden,” aldus Dianda Veldman, directeur-bestuur van Patiëntenfederatie Nederland. Om dit te bereiken kunnen verpleeghuizen onder andere meer initiatief te tonen om deze gesprekken te voeren.

Lees het volledige bericht op de website van Patiëntenfederatie Nederland

Wilt u in gesprek over levenseinde? In het themadossier laatste levensfase vindt u informatie en gesprekshulpen.

Ga naar het themadossier laatste levensfase

Labels:

Terug naar boven