Drie categorieën vrijwilligers

Drie categorieën vrijwilligers

5 september 2023

De Parkinson Vereniging kent drie soorten vrijwilligers.

Groepsfoto patienten en naasten - copy socials 2

  1. Mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme kunnen vanuit hun unieke ervaringsdeskundigheid anderen helpen en steunen.
  2. Naasten van mensen met parkinson(isme); zij opereren vanuit hun ervaringen als familielid, partner en/of mantelzorger.
  3. Als laatste de mensen die zich vanuit hun bestuurlijke ervaring, vakdeskundigheid of bijzondere belangstelling kunnen inzetten voor de Parkinson Vereniging.

Ga terug naar de leeswijzer

Labels:

Terug naar boven