Leeswijzer vrijwilligersbeleid

Leeswijzer

Vrijwilligersbeleid

Hero banner leeswijzer.jpg

leeswijzer

Leeswijzer vrijwilligersbeleid:

  1. Vrijwilligersverklaring
  2. Ondersteuning van vrijwilligers
  3. Informatie en communicatie
  4. Deskundigheidsbevordering
  5. Wederzijdse tevredenheid en evaluatie
  6. Waardering van vrijwilligers

Vrijwilligersverklaring

Bij aanvang van het vrijwilligerswerk wordt een vrijwilligersverklaring opgesteld tussen de vrijwilliger en de Parkinson Vereniging. Na ondertekening is de vrijwilliger tijdens de werkzaamheden voor de Parkinson Vereniging verzekerd en komt de vrijwilliger in aanmerking voor een onkostenregeling.

Ondersteuning van vrijwilligers

De Parkinson Vereniging streeft naar een goede ondersteuning en begeleiding van iedere vrijwilliger bij de uitvoering van zijn/haar functie. Een onderdeel hiervan is een introductie en kennismaking met het werk, met andere medewerkers en met de organisatie als geheel.

Terug naar de leeswijzer

Informatie en communicatie

Het is belangrijk dat er voldoende communicatie is tussen vrijwilligers en het bureau van de Parkinson Vereniging en tussen vrijwilligers onderling. Via het communitykanaal van de Parkinson Vereniging kunnen vrijwilligers informatie vinden met betrekking tot hun functie en onderling hun kennis en ervaringen uitwisselen.

Deskundigheidsbevordering

Iedere vrijwilliger krijgt een passende introductie om de functie goed te kunnen vervullen. De Parkinson Vereniging biedt een gevarieerd aanbod van cursussen voor vrijwilligers aan, dat zoveel mogelijk aansluit op de diverse vrijwilligersfuncties.  Daarnaast is het mogelijk dat een vrijwilliger zelf relevante scholing wenst. In overleg met de betreffende bureaumedewerker kan de Parkinson Vereniging soms (een deel van) de kosten op zich nemen.

Terug naar de leeswijzer

Wederzijdse tevredenheid, evaluatie

Op informele wijze vindt met enige regelmaat een evaluatie plaats. Voor een goede evaluatie is het belangrijk dat door beide partijen eerlijk gesproken kan worden over de werkzaamheden van de vrijwilliger, de ondersteuning die hem/haar daarbij geboden is en, voor een patiëntenvereniging niet onbelangrijk, of de gezondheid het nog toelaat alle werkzaamheden uit te voeren.

Waardering van vrijwilligers

Tegenover het doen van vrijwilligerswerk bij de Parkinson Vereniging staat geen materiële beloning of betaling. Wel probeert de Parkinson Vereniging bij te dragen aan zinvol en leuk werk, prettige werkomstandigheden, waardering en ondersteuning voor haar vrijwilligers.

Binnen de vereniging is een waarderingsbeleid afgesproken om de inzet van de vrijwilligers extra te kunnen honoreren. Wanneer u denkt dat u of een collega-vrijwilliger in aanmerking komt voor een speciale honorering voor bijzondere inzet, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijk medewerker op het verenigingsbureau.

Terug naar de leeswijzer

Ga terug naar de startpagina van het vrijwilligersbeleid

Terug naar boven