Verzekering, onkosten en declaraties

Verzekering, onkosten en declaraties

5 september 2023

Let op: declaratiemogelijkheden voor medewerkers van Parkinson Cafés zijn te vinden in de richtlijn voor Parkinson Cafés. Het onderstaande geldt voor alle andere vrijwilligers.

Vrijwilligersverklaring en verzekering

Elke vrijwilliger krijgt een vrijwilligersverklaring (in tweevoud) toegestuurd. Eén exemplaar wordt ondertekend teruggestuurd naar het bureau van de Parkinson Vereniging, zodat de vrijwilliger geregistreerd is. Dit is essentieel om daarmee als vrijwilliger verzekerd te zijn tijdens de werkzaamheden voor de Parkinson Verenging. De polisvoorwaarden van de vrijwilligersverzekering zijn op aanvraag in te zien op het verenigingsbureau.

Declaraties

Declaraties kunt u indienen met behulp van het declaratieformulier. Declareren kan elke keer apart, maar de kosten kunnen ook opgespaard worden tot maximaal 1 maal per kwartaal. In verband met de jaarafsluiting kunnen declaraties voor het 4e kwartaal tot uiterlijk 10 januari ingediend worden. 

Voeg bij de declaratie altijd de bonnen of facturen. Omschrijf de gemaakte kosten en voor welk project/activiteit deze gemaakt zijn.

Vermeld bij reiskostenvergoeding waar u bent geweest (het aantal kilometers) en voor welke (bij uw functie behorende) activiteit. Vergoed worden reiskosten (€ 0,23 per kilometer) die u maakt voor:

  • Vergaderingen van het bestuur, adviesraad, commissie, werk- of projectgroep
  • Bijeenkomsten van de Parkinson Vereniging die u (mede-) organiseert/waar u als vrijwilliger werkzaam bent
  • Trainingsdagen voor vrijwilligers van de Parkinson Vereniging

Stuur bij declaratie van reiskosten met het openbaar vervoer een uitdraai van de reishistorie mee met het formulier. Kosten worden vergoed op basis van vervoer tweede klasse.

Let op: Niet vergoed worden reiskosten voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van de Parkinson Vereniging (denk hierbij aan landelijke parkinsondagen, parkinsonismedagen, Wereld Parkinson Dag en cursussen/workshops van de Parkinson Academie) waar u aanwezig bent als deelnemer van de dag en niet actief bent als vrijwilliger op dat moment.

Onkostenregeling

Porto- en kopieerkosten: Correspondentie in verband met uw vrijwilligerswerk wordt per e-mail gevoerd. De uitnodigingen voor bijeenkomsten worden door het landelijk bureau van de Parkinson Vereniging per e-mail verstuurd. Hiervoor kunt u digitaal uw brief aanleveren. Overige porto- en kopieerkosten die u maakt in samenhang met uw vrijwilligerswerk mogen gedeclareerd worden. Voeg de bonnen bij uw declaratie.

Printkosten: Printercartridges en printpapier worden soms aangewend voor privégebruik en soms voor het vrijwilligerswerk voor de Parkinson Vereniging. U hoeft dit niet bij te houden, maar krijgt standaard 20% van de totale kosten van deze producten vergoed. Ook hiervoor moeten bonnen meegestuurd worden.

Ga terug naar de leeswijzer

Labels:

Terug naar boven