Berichten over Onderzoek: nieuws

 1. De Kwaliteitsstandaard Atypische Parkinsonismen is gereed!

  De afgelopen jaren heeft de Parkinson Vereniging, onder projectleiding van de Vereniging voor Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) voor zeldzame en genetische aandoeningen, gewerkt aan de totstandkoming van de Kwaliteitsstandaard Atypische Parkinsonismen. Hieraan werkten vertegenwoordigers mee van alle beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met atypische parkinsonismen.

  Toon volledig bericht

 2. Stress leidt tot meer tremoren bij mensen met parkinson

  Onderzoekers van het Radboudumc hebben ontdekt hoe stress bij mensen met parkinson leidt tot meer trillen en schudden, tremoren genaamd. De resultaten, gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Brain, onderstrepen waarom de coronacrisis extra nadelige effecten kan hebben voor mensen met de ziekte.

  Toon volledig bericht

 3. Pas op met zwemmen na een DBS-operatie

  In het wetenschappelijke tijdschrift Neurology is onlangs een artikel verschenen waarin wordt gewaarschuwd voor zwemmen in diep water na een STN-DBS (diepe hersenstimulatie in de nucleus subthalamicus). 

  Toon volledig bericht

 4. INfusie VErsus STimulatie (INVEST) –studie

  Sinds 2014 loopt, onder leiding van Dr. Joke Dijk van Amsterdam UMC locatie AMC de INVEST-studie: een onderzoek waarbij behandeling met continue levodopa infusie (Duodopa) en diepe hersenstimulatie (DBS) voor mensen met gevorderde parkinson met elkaar worden vergeleken.

  Toon volledig bericht

 5. CHolinEsterase inhibitors to slow progression of Visual hALlucinations in Parkinson’s disease: (CHEVAL)

  Visuele hallucinaties worden beschouwd als een vroeg teken van de achteruitgang van het denkvermogen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Zonder behandeling verliezen patiënten geleidelijk inzicht in de werkelijkheid en ontstaan gedragsproblemen (psychose) die kunnen leiden tot opname in een verpleeghuis. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Parkinson Vereniging.

  Toon volledig bericht

 6. Zijn nachtelijke plasproblemen bij mensen met de ziekte van Parkinson te verminderen door toediening van de vertraagd werkende vorm van levodopa bij het naar bed gaan?

  Toiletgang.png

  Een slecht functionerende blaas kan mensen met de ziekte van Parkinson belemmeren. Het merendeel van de patiënten ervaart aandrang om te plassen en wordt daardoor ‘s nachts meerdere keren wakker (nycturie). Soms is er alleen sprake van loze aandrang. Deze verschijnselen suggereren een overactieve blaas ten gevolge van een veranderde interactie tussen hersenen en blaas bij de ziekte van Parkinson.

  Toon volledig bericht

 7. Vaker oogproblemen bij mensen met de ziekte van Parkinson

  Mensen met de ziekte van Parkinson hebben vaker zicht- en oogproblemen zoals wazig zien, symptomen van droge ogen, moeite met diepte inschatten en dubbelzien, dan mensen van dezelfde leeftijd zonder de aandoening. Dit blijkt uit onderzoek van Carlijn Borm, neuroloog in opleiding aan het Radboudumc. Haar bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Neurology. Ze stelt ook dat deze oogproblemen van invloed zijn op de dagelijkse activiteiten van mensen met parkinson.

  Toon volledig bericht

 8. Onderzoek naar de behoeften van leden betreffende activiteiten van de Parkinson Vereniging

  In het najaar van 2019 zijn vier studenten van de Hogeschool Rotterdam voor hun minor Disability & Diversiteit in opdracht van de Parkinson Vereniging aan de slag gegaan om onderzoek te doen naar de behoeften van leden betreffende deelname aan activiteiten van de vereniging. 

  Toon volledig bericht

 9. Twijfel over Nilotinib als nieuw geneesmiddel voor de ziekte van Parkinson

  Nilotinib van Novartis wordt onderzocht als een nieuw medicijn voor de ziekte van Parkinson. Nilotinib, onder de merknaam Tasigna, wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met een bepaald soort bloedkanker. Tasigna werd in 2010 goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor deze vorm van leukemie en is sinds 2007 voor dezelfde toepassing toegelaten in de Europese Unie.

  Toon volledig bericht

 10. ParkSpectief: de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van bezoekers van een online lotgenotenforum

  ParkSpectief is een kwalitatieve studie naar de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van de mens met parkinson. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Parkinson Vereniging.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven