Berichten over Onderzoek: nieuws

 1. Stage in Oxford voor stamcelonderzoek

  Het laboratorium van Prof. R. Wade-Martins en zijn directe collega’s aan de University of Oxford behoren onbetwist tot de wereldtop op het gebied van moleculair onderzoek naar parkinson. Dit komt voor een deel door het Oxford Parkinsons Disease center (OPDC), een van de best gekarakteriseerde klinische cohorten ter wereld waarbij ze het grootste IPSCs onderzoekprogramma hebben in Europa, de toekomst voor moleculair onderzoek voor hersenziekten zoals Parkinson.

  Toon volledig bericht

 2. Heeft melatonine effect op slaapproblemen bij parkinson?

  De werking en veiligheid van melatonine met verlengde afgifte is geëvalueerd bij mensen met de ziekte van Parkinson met een slechte slaapkwaliteit. Voor dit internationale onderzoek zijn de deelnemers willekeurig ingedeeld in twee groepen waarbij men in de ene groep melatonine kreeg toegediend en in de andere groep een placebo. De onderzoekers noch de deelnemers waren op de hoogte van de groepsindeling. Het onderzoek werd uitgevoerd in universitaire ziekenhuizen in Zuid-Korea.

  Toon volledig bericht

 3. Publicatie over mutaties in GBA1 gen

  “Onderzoek naar aanwezigheid van mutaties in het GBA1 gen in patiënten met de ziekte van Parkinson” is gepubliceerd in het internationale medisch-wetenschappelijke tijdschrift Movement Disorders.

  Toon volledig bericht

 4. Het resultaat van het project psychosociale zorg voor parkinson op de kaart

  In het project 'Psychosociale zorg voor parkinson op de kaart' werkte ParkinsonNet samen met de Parkinson Vereniging aan het verbeteren van psychosociale zorg voor mensen met parkinson, parkinsonismen en hun naasten.

  Toon volledig bericht

 5. Alcoholconsumptie en risico op de ziekte van Parkinson

  Over het ontstaan van de ziekte van Parkinson is veel nog niet bekend. In diverse studies is aangetoond dat het roken van sigaretten en het drinken van koffie de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson verkleinen. De mogelijke invloed van het drinken van alcoholische dranken op het ontstaan van de ziekte is onderwerp van deze studie.

  Toon volledig bericht

 6. Begint de ziekte van Parkinson in de darmen?

  Door Werkgroep Wetenschapsnieuws

  Onderzoekers van Karolinska Instituut in Zweden en de Universiteit van North Carolina in de VS hebben in kaart gebracht welke cellen geassocieerd zijn met de verschillende hersenaandoeningen. De bevindingen bieden een routekaart voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor neurologische en psychiatrische stoornissen. Een interessante bevinding was de bevestiging van eerder onderzoek dat cellen uit het zenuwstelsel van de darm betrokken zijn bij de ziekte van Parkinson. Dit wijst erop dat de ziekte in de darmen zou kunnen beginnen.

  Toon volledig bericht

 7. Proefschrift Genetics of dementia with Lewy bodies

  Dementie met Lewy bodies (DLB) is een vaak voorkomende vorm van dementie. De ziekte wordt gekenmerkt door progressieve achteruitgang van de denkfuncties met hierbij parkinsonisme, een fluctuerend bewustzijn en REM-slaap gedragsstoornissen.

  Toon volledig bericht

 8. Verslag proefschrift 'Right on track: towards improving DBS patient selection and care'

  Diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation – DBS) is een effectieve behandeling om symptomen te verlichten bij patiënten met de ziekte van Parkinson (ZvP) en hun kwaliteit van leven te verbeteren. Een nauwkeurige screening ten aanzien van DBS-geschiktheid is heel belangrijk om optimale kandidaten voor DBS te selecteren. 

  Toon volledig bericht

 9. De Kwaliteitsstandaard Atypische Parkinsonismen is gereed!

  De afgelopen jaren heeft de Parkinson Vereniging, onder projectleiding van de Vereniging voor Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) voor zeldzame en genetische aandoeningen, gewerkt aan de totstandkoming van de Kwaliteitsstandaard Atypische Parkinsonismen. Hieraan werkten vertegenwoordigers mee van alle beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met atypische parkinsonismen.

  Toon volledig bericht

 10. Stress leidt tot meer tremoren bij mensen met parkinson

  Onderzoekers van het Radboudumc hebben ontdekt hoe stress bij mensen met parkinson leidt tot meer trillen en schudden, tremoren genaamd. De resultaten, gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Brain, onderstrepen waarom de coronacrisis extra nadelige effecten kan hebben voor mensen met de ziekte.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven