Berichten over Onderzoek: nieuws

 1. Wat zit er in de parkinsonpijplijn

  In de zomer van 2020 wordt een indrukwekkend overzichtsartikel gepubliceerd in het Journal of Parkinson’s Disease: Parkinson’s Disease Drug Therapies in the clinical trial pipeline: 2020, geschreven door Kevin McFarthing en anderen.

  Toon volledig bericht

 2. COPIED studie: Een zelfhulptool vol omwegen bij obstakels in het denken

  Een aanzienlijk deel van de mensen met parkinson heeft last van obstakels in het denken, vaak al voor de diagnose. Denk daarbij aan problemen met aandacht en concentratie, geheugen, snelheid van denken en doen, overzicht houden en plannen, prikkelverwerking en het uitvoeren van (dubbel)taken. Er zijn nog geen wetenschappelijk onderbouwde hulpmiddelen om dit soort obstakels te omzeilen.

  Toon volledig bericht

 3. Levensverwachting bij de ziekte van Parkinson

  Uit onderzoek blijkt dat het effect van de ziekte van Parkinson op de levensverwachting beperkt is. Maar hoe beperkt? En wat is levensverwachting eigenlijk precies?

  Toon volledig bericht

 4. De Parkinson Vereniging stimuleert de ontwikkeling van ‘de digitale neuroloog’

  Onderzoekers konden ook dit jaar weer subsidie aanvragen bij de Parkinson Vereniging voor projecten die passen binnen een of meer thema’s van de onderzoeksagenda. Er zijn maar liefst vier mooie projectplannen gehonoreerd. Een van de projecten die binnenkort van start gaat dankzij subsidie van de Parkinson Vereniging, is een project van Annemarie Smid, onderzoeker in het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

  Toon volledig bericht

 5. Vroeger ingrijpen bij de ziekte van Parkinson: lessen uit het alzheimeronderzoek

  Parkinsononderzoekers proberen nu de ziekte te voorkomen of te vertragen door eerder in te grijpen. De gedachte is dat voorgaand onderzoek mogelijk te laat ingreep; als de ziekte al teveel onherstelbare hersenschade had aangericht. Vandaar dat onderzoekers nu gericht zijn op het vinden van een behandeling voor mensen die nog maar net een parkinsondiagnose hebben gekregen, of een verhoogde kans hebben om de ziekte te ontwikkelen. 

  Toon volledig bericht

 6. Parkinson, balanstraining en muziek

  Een veel voorkomend probleem bij de ziekte van Parkinson is het op den duur verminderen van de controle op de balans waardoor bewegen onzekerder wordt of je zelfs ten val kan komen. De op dopamine gebaseerde medicijnen helpen hier onvoldoende. Om dit probleem te voorkomen of te vertragen zijn er diverse therapeutische trainingen ontwikkeld om de balans te versterken. 

  Toon volledig bericht

 7. Project Aansturing Punt voor Parkinson Groningen

  In 2016 is in Groningen Punt voor Parkinson geopend vanuit een samenwerking tussen het UMCG, Martiniziekenhuis en Zorggroep Groningen. De Parkinson Vereniging heeft een aantal jaren geleden een subsidie toegekend aan Punt voor Parkinson voor zowel onderzoek als de organisatie van zorg. Inmiddels is de laatste fase van dit samenwerkingsprogramma, betreffende de organisatie van zorg, gestart.

  Toon volledig bericht

 8. Stage in Oxford voor stamcelonderzoek

  Het laboratorium van Prof. R. Wade-Martins en zijn directe collega’s aan de University of Oxford behoren onbetwist tot de wereldtop op het gebied van moleculair onderzoek naar parkinson. Dit komt voor een deel door het Oxford Parkinsons Disease center (OPDC), een van de best gekarakteriseerde klinische cohorten ter wereld waarbij ze het grootste IPSCs onderzoekprogramma hebben in Europa, de toekomst voor moleculair onderzoek voor hersenziekten zoals Parkinson.

  Toon volledig bericht

 9. Heeft melatonine effect op slaapproblemen bij parkinson?

  De werking en veiligheid van melatonine met verlengde afgifte is geëvalueerd bij mensen met de ziekte van Parkinson met een slechte slaapkwaliteit. Voor dit internationale onderzoek zijn de deelnemers willekeurig ingedeeld in twee groepen waarbij men in de ene groep melatonine kreeg toegediend en in de andere groep een placebo. De onderzoekers noch de deelnemers waren op de hoogte van de groepsindeling. Het onderzoek werd uitgevoerd in universitaire ziekenhuizen in Zuid-Korea.

  Toon volledig bericht

 10. Publicatie over mutaties in GBA1 gen

  “Onderzoek naar aanwezigheid van mutaties in het GBA1 gen in patiënten met de ziekte van Parkinson” is gepubliceerd in het internationale medisch-wetenschappelijke tijdschrift Movement Disorders.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven