Berichten over Onderzoek: nieuws

 1. Er zijn zeven miljoen ziektes van Parkinson; parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld

  Wereldwijd hebben ruim zeven miljoen mensen de ziekte van Parkinson, en het is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Er zijn zoveel verschillende vormen dat gepersonaliseerde behandelplannen nodig zijn. Dit schrijft neuroloog Bas Bloem van het Radboudumc samen met internationale collega’s in een overzichtsartikel dat gepubliceerd is in The Lancet.

  Toon volledig bericht

 2. Resultaten van chirurgische behandeling met ultrageluid bij de ziekte van Parkinson

  In een recente uitzending van ParkinsonTV beschreef Saman Vinke, neurochirurg verbonden aan het Radboudumc te Nijmegen, een nieuwe techniek voor de behandeling van ernstige motorische parkinsonklachten. Daarbij worden geluidsgolven gebruikt om een kleine hoeveelheid hersenweefsel uit te schakelen, zodat ongewenste signalen worden onderdrukt, met als doel vermindering van de klachten. 

  Toon volledig bericht

 3. Ontwikkeling van 2 experimentele parkinsonbehandelingen gestopt

  In de eerste week van februari ontving de parkinsongemeenschap twee teleurstellende berichten toen twee farmaceutische bedrijven, Biogen en Sanofi Genzyme, ieder afzonderlijk aankondigden dat zij de ontwikkeling van twee experimentele behandelingen voor de ziekte van Parkinson hadden stopgezet. In beide gevallen bleek in een klinische test met parkinsonpatiënten dat de behandeling niet leidde tot de gewenste vermindering van de symptomen.

  Toon volledig bericht

 4. Eerste klinische proef met medicijn CDNF (Cerebrale Dopamine Neurotrophic Factor) bij de ziekte van Parkinson

  Experts uit de farmaceutische sector presenteerden recent de resultaten van het project TreatER. Dit vierjarige project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de EU. Het project heeft 11 publieke en private partners uit vijf Europese landen verenigd om betere behandelwijzen voor de ziekte van Parkinson te ontwikkelen.

  Toon volledig bericht

 5. Transplantatie van darmbacteriën bij parkinson

  Er is groeiend bewijs dat darmbacteriën (microbiota) een rol zouden kunnen spelen bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson en de werkzaamheid van de parkinsonmedicatie. 

  Toon volledig bericht

 6. Medicijnonderzoek: nieuwe stof ontdekt die Parkinson kan remmen

  Een stofje dat bij muizen de ziekte van Parkinson remt, brengt de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel tegen de ziekte dichterbij. Farmaceutisch onderzoekers van de Universiteit Utrecht testten het middel, dat is gemaakt door een farmaceutisch bedrijf. Hun gezamenlijke bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift FEBS Journal.

  Toon volledig bericht

 7. Een atlas van de subcortex voor diepe hersenstimulatie

  De subcortex is een gebied diep in de hersenen. Onderdeel hiervan is de “zwarte kern” (substantia nigra), waarvan de beschadiging kenmerkend is voor de ziekte van Parkinson. Diepe hersenstimulatie gebeurt door het plaatsen van elektroden in de daarnaast gelegen subthalame kern.

  Toon volledig bericht

 8. Hoeveel groter is de kans op overlijden voor mensen met de ziekte van Parkinson door Covid-19?

  Onderzoekers aan de Universiteit van Iowa onderzochten of het risico op overlijden door Covid-19 groter is bij mensen met de ziekte van Parkinson dan bij een vergelijkbare groep mensen zonder de ziekte van Parkinson.

  Toon volledig bericht

 9. Studie naar de meerwaarde van continue bewegingsmetingen bij de behandeling van de ziekte van Parkinson

  Zo’n 20 jaar geleden begonnen enkele Australische onderzoekers aan de ontwikkeling van een draagbaar apparaatje dat de bewegingen van parkinsonpatiënten continue kan registreren en analyseren. Die ontwikkeling was succesvol, zodat er in 2007 een bedrijf is opgericht om het apparaat commercieel beschikbaar te maken.

  Toon volledig bericht

 10. Wetenschappelijke doorbraak magnetische diepe hersenstimulatie

  Het is wetenschappers van het Maastricht UMC+ en het Duitse Max Planck Instituut gelukt om via een magnetisch veld hersengebieden te stimuleren bij muizen die werden ingespoten met elektrisch geladen nanodeeltjes. 

  Toon volledig bericht

Terug naar boven