Berichten over Onderzoek: nieuws - pagina 22

 1. Dansen en Parkinson: een vooronderzoek over de interindividuele effecten op motoriek en de kwaliteit van leven van personen met Parkinson

  Een research project over het dansen uit de “Dance for PD program in Brooklyn, NY.” toont een aantal interessante uitslagen aan. Het gaat om een “vooronderzoek” omdat dit onderzoek gebruikt wordt om wereldwijd een groter onderzoek te gaan doen.

  Toon volledig bericht

 2. Eerste artikel van het ‘Routeonderzoek’ gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift

  Eind 2013 is het ‘Routeonderzoek’ van de Parkinson Vereniging gestart: een onderzoek waarin gekeken wordt naar de ervaringen van leden met betrekking tot ‘de route’ van eerste klacht(en) tot de diagnose. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc (o.a. Drs. Annette Plouvier, onderzoeker en Em. hoogleraar Toine Lagro-Janssen).

  Toon volledig bericht

 3. Het Epstein-Barr virus en parkinson

  Artikel uit “Parkinsonism and Related Disorders”

  July 2014, 20:685-694

  John M. Woulfe e.a.

  Hypothese: Speelt een eiwit-afwijking veroorzaakt door het Epstein-Barr virus (EBV), een rol bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson?

  Toon volledig bericht

 4. Ademtest voor de ziekte van Parkinson?

  Wetenschappers uit Israël hebben een test ontwikkeld, waarmee mogelijk de ziekte van Parkinson kan worden ontdekt door middel van een ademtest.

  Toon volledig bericht

 5. Dopaminegebrek maakt patiënten met parkinson depressief

  Patiënten met de ziekte van Parkinson hebben minder dopamine in hun hersenen. Daardoor krijgen zij niet alleen last van bewegingsklachten maar hebben zij ook vaker last van depressiviteit en andere psychiatrische klachten.

  Op hersenscans van parkinsonpatiënten is bovendien te zien dat een kleine amygdala, een deel van de hersenen dat zorgt voor de verwerking van emoties, gerelateerd is aan angsten die veel patiënten ervaren. Dit concludeert Chris Vriend, neurowetenschapper bij VUmc.

  De ziekte van Parkinson is meer dan een bewegingsstoornis met motorische klachten. De ziekte gaat ook gepaard met angstklachten, depressiviteit en impulsiviteit. Chris Vriend heeft de neurobiologische achtergrond van deze psychische symptomen onderzocht met behulp van hersenscanonderzoek.

  Toon volledig bericht

 6. Yoga lijkt positief effect te hebben bij parkinson

  Amerikaanse onderzoekers hebben bij een kleine groep mensen met de ziekte van Parkinson gekeken of twee maal per week Yoga-training effect heeft.

  Toon volledig bericht

 7. Nieuwe technologieën ingezet voor parkinsononderzoek

  Vorige week heeft Apple ‘ResearchKit’ gelanceerd. Met behulp van ResearchKit op je iPhone kun je, met specifieke apps, meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor heeft de Michael J. Fox Foundation in samenwerking met Sage Bionetworks de app Parkinson mPower uitgebracht.

  Toon volledig bericht

 8. Tweede vaccin tegen de ziekte van Parkinson in ontwikkeling

  Vorige week bracht Prothena, een Iers biotechnologiebedrijf, het nieuws naar buiten dat hun immunotherapie (vaccin) tegen de ziekte van Parkinson veilig is. Dat is de eerste stap in het klinische onderzoek: een fase 1 studie waarin wordt gekeken in gezonde vrijwilligers of een middel veilig is en of het middel bijwerkingen geeft. Uit dit onderzoek kan nog niet worden geconcludeerd of het vaccin ook werkelijk werkt tegen parkinson; hiervoor zal een fase 2 studie worden gestart.

  Toon volledig bericht

 9. Het effect van ‘repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS’ op motor-symptomen van de ziekte van Parkinson

  Bij repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS), of te wel herhaalde magnetische transcraniële stimulatie, kunnen door middel van een magneetpuls hersengebieden worden gestimuleerd. rTMS is al in veel studies onderzocht als mogelijke therapie voor mensen met de ziekte van Parkinson. In de studie van Chou en collega’s, een meta-analyse, werden wetenschappelijke publicaties van veel verschillende onderzoeken naar het gebruik van rTMS bij parkinson onderzocht. Conclusie uit deze literatuurstudie is, dat rTMS de motor-symptomen van mensen met de ziekte van Parkinson lijkt te verbeteren. De plaats van de stimulatie, de frequentie van de stimulatie en het aantal pulsen zijn hierbij heel bepalend. 

  Toon volledig bericht

 10. Creatine heeft geen positief effect op de ziekte van Parkinson

  In een klinische studie is onderzocht of creatine (creatine monohydraat) een positief of remmend effect heeft bij de ziekte van Parkinson. Dit werd gedaan in een grote dubbelblinde placebo-gecontroleerde studie. In totaal werden meer dan 900 mensen met de ziekte van Parkinson gedurende vijf jaar gevolgd, terwijl ze creatine of een placebo kregen. Er bleken geen significante verschillen te zijn tussen de mensen die creatine kregen en mensen die placebo kregen, waarmee dus is aangetoond dat creatine (creatine monohydraat) geen positief effect heeft op de ziekte van Parkinson. 

  Lees meer op: http://www.epda.eu.com/en/news/02-10-medscape/

  Toon volledig bericht

Terug naar boven