Berichten over Onderzoek: nieuws - pagina 3

 1. Ontwikkeling van 2 experimentele parkinsonbehandelingen gestopt

  In de eerste week van februari ontving de parkinsongemeenschap twee teleurstellende berichten toen twee farmaceutische bedrijven, Biogen en Sanofi Genzyme, ieder afzonderlijk aankondigden dat zij de ontwikkeling van twee experimentele behandelingen voor de ziekte van Parkinson hadden stopgezet. In beide gevallen bleek in een klinische test met parkinsonpatiënten dat de behandeling niet leidde tot de gewenste vermindering van de symptomen.

  Toon volledig bericht

 2. Eerste klinische proef met medicijn CDNF (Cerebrale Dopamine Neurotrophic Factor) bij de ziekte van Parkinson

  Experts uit de farmaceutische sector presenteerden recent de resultaten van het project TreatER. Dit vierjarige project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de EU. Het project heeft 11 publieke en private partners uit vijf Europese landen verenigd om betere behandelwijzen voor de ziekte van Parkinson te ontwikkelen.

  Toon volledig bericht

 3. Transplantatie van darmbacteriën bij parkinson

  Er is groeiend bewijs dat darmbacteriën (microbiota) een rol zouden kunnen spelen bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson en de werkzaamheid van de parkinsonmedicatie. 

  Toon volledig bericht

 4. Medicijnonderzoek: nieuwe stof ontdekt die Parkinson kan remmen

  Een stofje dat bij muizen de ziekte van Parkinson remt, brengt de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel tegen de ziekte dichterbij. Farmaceutisch onderzoekers van de Universiteit Utrecht testten het middel, dat is gemaakt door een farmaceutisch bedrijf. Hun gezamenlijke bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift FEBS Journal.

  Toon volledig bericht

 5. Een atlas van de subcortex voor diepe hersenstimulatie

  De subcortex is een gebied diep in de hersenen. Onderdeel hiervan is de “zwarte kern” (substantia nigra), waarvan de beschadiging kenmerkend is voor de ziekte van Parkinson. Diepe hersenstimulatie gebeurt door het plaatsen van elektroden in de daarnaast gelegen subthalame kern.

  Toon volledig bericht

 6. Hoeveel groter is de kans op overlijden voor mensen met de ziekte van Parkinson door Covid-19?

  Onderzoekers aan de Universiteit van Iowa onderzochten of het risico op overlijden door Covid-19 groter is bij mensen met de ziekte van Parkinson dan bij een vergelijkbare groep mensen zonder de ziekte van Parkinson.

  Toon volledig bericht

 7. Studie naar de meerwaarde van continue bewegingsmetingen bij de behandeling van de ziekte van Parkinson

  Zo’n 20 jaar geleden begonnen enkele Australische onderzoekers aan de ontwikkeling van een draagbaar apparaatje dat de bewegingen van parkinsonpatiënten continue kan registreren en analyseren. Die ontwikkeling was succesvol, zodat er in 2007 een bedrijf is opgericht om het apparaat commercieel beschikbaar te maken.

  Toon volledig bericht

 8. Wetenschappelijke doorbraak magnetische diepe hersenstimulatie

  Het is wetenschappers van het Maastricht UMC+ en het Duitse Max Planck Instituut gelukt om via een magnetisch veld hersengebieden te stimuleren bij muizen die werden ingespoten met elektrisch geladen nanodeeltjes. 

  Toon volledig bericht

 9. Vraag bij de Parkinson Vereniging subsidie aan voor uw parkinson-project

  Bent u onderzoeker aan een Nederlands onderzoeksinstituut? Of werkt u nauw samen met een Nederlands onderzoeksinstituut? En zoekt u subsidie voor uw projectidee waarmee u mensen met de ziekte van parkinson of een parkinsonisme en hun naasten nu of in de toekomst verder helpt? Binnenkort opent de Parkinson Vereniging de jaarlijkse subsidieronde.

  Toon volledig bericht

 10. De Propark-studie: een jaaroverzicht

  Via Parkinson Magazine en presentaties op Wereld Parkinson Dag en de Algemene Ledenvergadering van 2019 heeft u er misschien al van gehoord: het Propark-project.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven