Berichten over Onderzoek: nieuws - pagina 4

 1. Proefschrift Jeroen Habets – Prediction and real-life monitoring of DBS motor response in Parkinson’s disease

  Dr. Jeroen Habets ontving van de Parkinson Vereniging subsidie voor zijn proefschrift. Hij schreef voor ons een korte samenvatting.

  Toon volledig bericht

 2. De rol van de signaalstof acetylcholine in het cognitief functioneren in de vroege fase van de ziekte van Parkinson

  Cognitieve achteruitgang komt veel voor bij de ziekte van Parkinson. Zo kan het denken trager worden, kan het lastiger worden om te multi-tasken en kunnen er geheugenproblemen optreden. Cognitieve achteruitgang komt vaker voor naarmate de ziekte vordert, maar ook in de vroege fase kunnen cognitieve tekorten aanwezig zijn. Het ontstaan en verloop van de cognitieve achteruitgang kan erg verschillen tussen personen. In het Dutch Parkinson Cohort (DUPARC) onderzoek worden de onderliggende ziektemechanismen van de cognitieve achteruitgang in de vroege fase onderzocht. De eerste resultaten zijn recentelijk gepubliceerd.

  Toon volledig bericht

 3. Proefschrift over populatie-brede inzichten in de ziekte van Parkinson

  De ziekte van Parkinson heeft een grote impact op het dagelijks leven van mensen met deze ziekte en hun naasten. Het is daarom van groot belang om oorzaken van de ziekte van Parkinson te ontrafelen, de ziekte eerder te herkennen en meer grip te krijgen op het ziekteverloop.

  Toon volledig bericht

 4. Online Symposium Personal Science

  Sara Riggare is een Zweedse en ze kreeg op haar 32ste de diagnose parkinson. Al snel realiseerde ze zich dat je er als iemand met parkinson, vooral zelf voor staat. Die ene afspraak met de neuroloog staat niet in verhouding tot al die uren die je zelf met de ziekte moet dealen.

  Toon volledig bericht

 5. Profilering van parkinson (het ProPark onderzoek)

  Bij iedereen is parkinson anders. De behandeling nog niet! Een behandeling die parkinson stopt of afremt is er helaas nog niet.

  Toon volledig bericht

 6. Onderzoek met lama antilichamen kan weg effenen naar nieuwe parkinsonbehandelingen

  Een internationaal team van wetenschappers, geleid door Prof. Wim Versées (VIB / Vrije Universiteit Brussel) en mede gefinancierd door de Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research (MJFF), beschrijft hoe antilichamen afkomstig uit lama’s– ook bekend als Nanobodies® – de effecten blokkeren van mutaties die de ziekte van Parkinson veroorzaken. De aanpak is veelbelovend voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën met minimale bijwerkingen. De resultaten verschijnen in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

  Toon volledig bericht

 7. Hersenletsel vervroegt de ziekte van Parkinson

  De ziekte van Parkinson wordt veroorzaakt door een tekort aan dopamine, een van de belangrijkste signaalmoleculen van de hersenen.

  Toon volledig bericht

 8. Vici-financiering voor project over de communicatie van darmbacteriën met de hersenen

  Twaalf vooraanstaande wetenschappers uit de wetenschapsdomeinen Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW) en Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie (ZonMw) ontvangen een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro.

  Toon volledig bericht

 9. De ziekte van Parkinson en diepe hersenstimulatie: effecten op het denken bij dragers van een GBA-mutatie

  Mensen met de ziekte van Parkinson en mutaties in het glucocerebrosidase gen (GBA+) zijn gevoeliger voor een achteruitgang in de kwaliteit van denken dan parkinsonpatiënten zonder mutatie (GBA-).

  Toon volledig bericht

 10. Via speeksel parkinson opsporen

  De ziekte van Parkinson uit zich in veel verschillende vormen, en is vooral in de beginfase vaak lastig te herkennen. Daarom gingen Chinese onderzoekers na of uit analyse van je speeksel kan blijken of je parkinson hebt. Dat lijkt inderdaad het geval.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven