Berichten over Onderzoek: nieuws

 1. Oorzaak Parkinson ontdekt? 'Helaas, antwoord is nee, wel belangrijke stap vooruit'

  De Griekse Dorothea Pinotsi en haar team hebben ontdekt hoe mensen de ziekte van Parkinson ontwikkelen. De ontdekking kan leiden tot een behandeling voor de neurodegeneratieve ziekte.

  Toon volledig bericht

 2. Brein van parkinsonpatiënten vertoont compensatievermogen

  Nieuwe fundamentele inzichten in hersenprocessen bij ziekte van Parkinson

  Patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson blijken geen afwijkingen te vertonen in het herkennen van emoties, terwijl die herkenning juist verstoord zou moeten zijn. Dit komt mede vanwege een tekort aan het 'gelukshormoon' dopamine. Een afgenomen hersenactiviteit in het emotionele systeem zou de herkenning van emoties moeten verstoren. Het brein blijkt dit verlies echter te kunnen compenseren, zo blijkt uit promotieonderzoek van Anja Moonen bij het Maastricht UMC+. Daarnaast toonde de promovenda aan dat afname van de hoeveelheid 'grijze stof' in het brein van parkinsonpatiënten een belangrijk signaal is dat het denkvermogen achteruit zal gaan.

  Toon volledig bericht

 3. Emoties en parkinson

  Op de universiteit van Graz, Oostenrijk, heeft de afdeling; klinische psychologie een onderzoek gedaan naar het zichtbaar zijn, het zelf herkennen van emotie en het reguleren van emotie bij mensen met parkinson.

  Na onderzoek komen zij tot de conclusie dat er een normale herkenning en ervaring van emotie is en dat er een functiestoornis zichtbaar wordt in het verwerken van emotie.

  Toon volledig bericht

 4. Handoefeningen bij mensen met parkinson

  Vanuit Granada (Spanje) komt een onderzoek over verbetering van de handfunctie bij mensen met parkinson.

  In dit onderzoek werd gekeken naar de effecten van een vijftien minuten durende sessie handoefeningen bij patiënten met de ziekte van Parkinson (ZvP). Het ging hier om handvaardigheid- en handkrachtoefeningen. Ook kan nog vermeld worden dat er sprake was van een RCT-onderzoek, d.w.z. een gecontroleerd onderzoek: een groep van dertig patiënten die de oefeningen doet en een controlegroep van dertig die de specifieke oefeningen niet doet.

  Toon volledig bericht

 5. Nieuwe criteria om de ziekte van Parkinson (ZvP) vast te stellen

  In een blog van de Michael J.Fox stichting voor onderzoek naar de ZvP, wordt melding gedaan van een vernieuwing in de diagnostische criteria voor de ziekte van Parkinson. Deze stichting verwijst naar het artikel: “MDS (Moving Disorder Society) Clinical Diagnostic Criteria for Parkinson’s Disease”.

  Toon volledig bericht

 6. Dansen en Parkinson: een vooronderzoek over de interindividuele effecten op motoriek en de kwaliteit van leven van personen met Parkinson

  Een research project over het dansen uit de “Dance for PD program in Brooklyn, NY.” toont een aantal interessante uitslagen aan. Het gaat om een “vooronderzoek” omdat dit onderzoek gebruikt wordt om wereldwijd een groter onderzoek te gaan doen.

  Toon volledig bericht

 7. Eerste artikel van het ‘Routeonderzoek’ gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift

  Eind 2013 is het ‘Routeonderzoek’ van de Parkinson Vereniging gestart: een onderzoek waarin gekeken wordt naar de ervaringen van leden met betrekking tot ‘de route’ van eerste klacht(en) tot de diagnose. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc (o.a. Drs. Annette Plouvier, onderzoeker en Em. hoogleraar Toine Lagro-Janssen).

  Toon volledig bericht

 8. Het Epstein-Barr virus en parkinson

  Artikel uit “Parkinsonism and Related Disorders”

  July 2014, 20:685-694

  John M. Woulfe e.a.

  Hypothese: Speelt een eiwit-afwijking veroorzaakt door het Epstein-Barr virus (EBV), een rol bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson?

  Toon volledig bericht

 9. Ademtest voor de ziekte van Parkinson?

  Wetenschappers uit Israël hebben een test ontwikkeld, waarmee mogelijk de ziekte van Parkinson kan worden ontdekt door middel van een ademtest.

  Toon volledig bericht

 10. Dopaminegebrek maakt patiënten met parkinson depressief

  Patiënten met de ziekte van Parkinson hebben minder dopamine in hun hersenen. Daardoor krijgen zij niet alleen last van bewegingsklachten maar hebben zij ook vaker last van depressiviteit en andere psychiatrische klachten.

  Op hersenscans van parkinsonpatiënten is bovendien te zien dat een kleine amygdala, een deel van de hersenen dat zorgt voor de verwerking van emoties, gerelateerd is aan angsten die veel patiënten ervaren. Dit concludeert Chris Vriend, neurowetenschapper bij VUmc.

  De ziekte van Parkinson is meer dan een bewegingsstoornis met motorische klachten. De ziekte gaat ook gepaard met angstklachten, depressiviteit en impulsiviteit. Chris Vriend heeft de neurobiologische achtergrond van deze psychische symptomen onderzocht met behulp van hersenscanonderzoek.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven